Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XSTL1014 A.4 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT, LUENNOT 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Sosiaalitieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet, työtavat ja -menetelmät.

Yleiskuvaus

Luennoilla käsitellään laadullisen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä, tutkimusprosessin suunnittelua, yleisimpiä tutkimusasetelmia, tavallisimpia aineistojen keräämis- ja analysointimenetelmiä sekä perehdytään kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisiin kysymyksiin.

14.9. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Riitta)

17.9. Etnografia  (Salla)

21.9. Haastattelut aineiston keruumenetelmänä( Riitta)

24.9. Narratiivit ja diskurssit (Salla) Politiikan tutkimus Foucault

28.9 Narratiivinen lähestymistapa  kokemuksen tutkimuksessa  (Riitta)

1.10. Sosiaalinen media (Salla)

5.10. Sisällönanalyysi (Leo)

8.10. Valtaa pitävien ihmisten tutkimus (Salla)

12.10. Tutkimusraportin kirjoittaminen (Riitta)

15.10. Tutkimuksen etiikka (Salla)

Vastaavat opettajat

Riitta Granfelt
riitta.granfelt[ät]utu.fi
Salla Sariola
salla.sariola[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus 20 t
Ma 14.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 12-14, PUB1
To 17.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 8.30-10, PUB3
Poikkeukset:
1.10.2015 klo 8.30 –10 , PUB1, HUOM! Luento salissa PUB1
Tentti
Ma 26.10.2015, tentti auki tenttiakvaariossa 30.10.2015 asti
Ma 23.11.2015, tentti auki tenttiakvaariossa 5.12.2015 asti

Arviointi

Numerolla 0-5.