Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKI1297 Kielen käyttö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija on harjaantunut kaikilla kielenkäytön osa-alueilla niin, että hän tunnistaa, minkälaisissa seikoissa hän tarvitsee apua. Hänen sanavarastonsa on laajentuut huomattavasti, samoin hän osaa soveltaa oikeakielisyyskonventioita teksteissään, tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja pystyy rohkeammin tuottamaan suullista suomea myös sisällöllisesti. Suullisessa ilmaisussa tavoitteena on, että periaatteessa jo hyvin suomea hallitseva oppija tulisi tietoiseksi sellaisista omaan ääntämykseensä liityvistä seikoista, jotka saattavat haitata suomalaisen maallikon kykyä ymmärtää ei-ensikielisen suomenpuhujan puhetta.

Yleiskuvaus

Suomen kielen idiomaattiseen ilmaisuun ja eri alojen sanastoihin perehtyminen, suomen kielen oikeinkirjoituksen pääasiat, kielenkäyttö erilaisissa tilanteissa ja erityyppisistä aiheista keskusteleminen, tutustuminen eri tekstilajeihin. Ääntämis- ja lukuharjoituksia, pieniä esityksiä.

Periodi I
Luennot vk 36: ke 2.9. klo 14 - 16 SS100
Luennot vk 37: ma 7.9. klo 10 - 12 SS100 ja ke 9.9. klo 14 - 16 SS100
Luennot vk 38: ma 14.9. klo 10 - 12 SS100 ja ke 16.9. klo 14 - 16 SS100
Harjoitukset, viikot 39 - 42:
   ryhmä 1, ma 21.9. - 12.10. klo 10 - 12 SS100
   ryhmä 2, ke 23.9. - 14.10. klo 14 - 16 SS100

Periodi II
Luennot, viikot 44 - 48: ke 28.10. - 25.11. klo 14 - 16 SS100
Harjoitukset, viikot 47 - 49:
   ryhmä 1, ma 16.11. - 30.11. klo 10 - 12 HJ175 (Juslenia)
   ryhmä 2, ke 23.9. - 14.10. klo 14 - 16 SS100

Vastaava opettaja

Hanna Jokela

Opetus

2.9.2015 – 3.12.2015
Luento-opetus 30 t
Harjoitukset 20 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Luentoja ja harjoituksia periodeissa I-II yhteensä 32 t. Luennot ja harjoitukset jatkuvat periodissa III (18 t).