Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1409 Harjoittelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Käytännön perehtyminen valinnan mukaan joko ohjatusti tai itsenäisesti johonkin fennistiikan alaan kuuluvaan tutkimus- tai opetustehtävään tai kirjalliseen työskentelyyn.

Yleiskuvaus

Opetus-, tutkimus- tai toimitustyö, kielentarkastus tms. Tietoa harjoittelusta löytyy oppiaineen intrasivujen tehtäväpankista, suomen kielen ilmoitustauluista ja www-sivuilta.
Harjoittelun voi sopimuksen mukaan korvata kirjatentillä.
Harjoittelun soveltuvuudesta tai sen korvaamisesta on sovittava ennen harjoittelun alkua harjoittelusta vastaavan prof. Kirsti Siitosen kanssa.

Vastaava opettaja

Kirsti Siitonen
kirsti.siitonen[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Pakollisen harjoittelun minimilaajuus on 5 op. Mikäli opiskelija haluaa harjoittelusta 10 op, hän suorittaa kaksi erillistä harjoittelua.

Palkallisen, itse hankitun harjoittelun minimipituus on kaksi kuukautta päätoimista työskentelyä.
Tehtäväpankin välityksellä tarjoutuu mahdollisuus palkattomaan harjoitteluun, joka mitoitetaan siihen käytetyn työajan mukaisesti yleisiä mitoitusohjeita noudattaen. Tehtäväpankin sisältö on nähtävissä suomen kielen ilmoitustaulussa ja kotisivulla kuukauden 15. päivänä tai tätä seuraavana työpäivänä. Opiskelijat ilmoittautuvat valitsemaansa tehtävään vapaamuotoisella, liuskan mittaisella hakemuksella, johon ei tarvitse liittää opintorekisteriotteita tai muita asiakirjoja. Hakemus toimitetaan suoraan sille henkilölle, joka on antanut tehtävän pankkiin.
Kun harjoittelu on suoritettu, opiskelija laatii harjoittelujaksostaan pohtivan, esseetyyppisen työselostuksen (9 sivua) ja tiiviin työskentelyraportin (1 sivu). Palkallista harjoittelua koskevaan selostukseen on liitettävä kopio työtodistuksesta.
Työselostus ja työskentelyraportti toimitetaan kuukauden kuluessa tähtävän päättymisestä tehtäväpankin tehtävänantajalle tarkastettavaksi. Palkallisen harjoittelun raportti ja selostus toimitetaan prof. Siitoselle.