Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1408 Tutkimuksen historia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa hyvän muistinvaraisen yleiskuvan fennistiikan, fennougristiikan ja yleisen kielitieteen tutkimuksen kehityksestä ja sen erikoispiirteistä sekä valmiudet lisätiedon hankkimiseen tarpeen mukaan; keskeisen tutkimuskirjallisuuden sekä muiden tietolähteiden tuntemus; tiedolliset valmiudet esitellä suomalaisen fennistiikan pääpiirteitä, painoaloja ja suuria tutkimushankkeita muiden tieteiden edustajille sekä suurelle yleisölle.

Vastaava opettaja

Marja-Liisa Helasvuo
mlhelas[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku:

 1. Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia.
 2. Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma.
 3. Aalto, Eija - Latomaa, Sirkku - Suni, Minna: Suomi toisena ja vieraana kielenä - tutkittua ja keskusteltua. Virittäjä 4/1997. S. 530 - 551.
 4. Jantunen, Jarmo Harri - Piltonen, Saana: Oppijansuomen ja viron sähköiset tutkimusaineistot. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4213/3930  Virittäjä 3/2009. S. 449 - 456.
 5. Martin, Maisa: A squere peg into a round hole? Fifteen years of research into Finnish as a second language. Nordand Årgang 2, Nordisk tidskrift for andrespråksforskning. Nr. 1 - 2007. S. 63 - 81.
 6. Suni, Minna: The impact of Finno-Ugric languages in second language research: Looking back and setting goals. Lähivõrdlusi/Lähivertailuja 22/2012. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.14/203. S. 407 - 429, 437 - 438.
 7. Van Patten, Bill - Williams, Jessica (ed.): Theories in Second Language Acquisition. An Introduction. Routledge, New York - London 2007. S. 17 - 33.

Tutkijan opintopolku:
a)

 1. Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia
 2. Korhonen, Mikko: Finno-Ugrian Language Studies in Finland 1828 - 1918.

TAI
b) (myös vieraiden kielten opiskelijoille)

 1. Even Hovhaugen, Fred Karlsson, Carol Henriksen & Bengt Sigurd: The History of LInguistics in the Nordic Countries.

Kieliasiantuntijan opintopolku:

 1. Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia.
 2. Kalliokoski, Eija - Pokela, Kristiina: Puristien suomesta moniarvoiseen kieleen.
 3. Kielipolitiikkaa käsitteleviä artikkeleja sopimuksen mukaan teoksesta Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan, n. 50 s.

Lisätiedot

Kirjatenttinä kaikkina tiedekuntatenttipäivinä.