Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kuva onomastiikan tutkimusalueista ja hän ymmärtää syvällisesti yhtä onomastiikan alaa.

Yleiskuvaus

Kirjatenttimahdollisuus syyslukukaudella 2015 tiedekuntatentissä syyskuussa 25.9. ja marraskuussa 27.11. Kevätlukukaudella 2016 tenttimahdollisuudet torstaina 31.3. ls. X ja perjantaina 27.5. ls. Edu1.

Vastaava opettaja

Paula Sjöblom
paula.sjoblom[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Terhi Ainiala - Minna Saarelma - Paula Sjöblom: Nimistöntutkimuksen perusteet. 349 s.

Lisäksi yksi seuraavista (huom. tieto tentti-ilmoittautumiseen!):
a) Terhi Ainiala: Muuttuva paikannimistö. 272 s.
b) Emilia Aldrin: Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007 - 2009. S. 1 - 278. (Saatavissa myös: http//uu.divaportal.org/smash/get/diva2:402591/FULLTEXT01.pdf)
c) Sirkka Paikkala: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. S. 1 - 229 ja 394 - 635.
d) Paula Sjöblom: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. S. 1 - 269.

Vaihtoehtoinen suoritus englanniksi:
Terhi Ainiala - Minna Saarelma - Paula Sjöblom: Names in Focus. An introduction to Finnish Onomastics. S. 1 - 266.
Minna Saarelma-Maunumaa: Edhina Ekogidho - Names as Links. The encounter between African and European anthroponymic systems among the Ambo people in Namibia. S. 1 - 322.