Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKI1316 Sanasto 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee suomen sanaston rakenteen ja sananmuodostuksen pääperiaatteet, osaa analysoida kompleksista sanastoa ja ymmärtää mofologista analyysia aiempaa syvemmin sekä hallitsee suomalaiseen nimistöön ja nimistöntutkimukseen liittyvät perusasiat. Opiskelija hallitsee etymologisen tutkimuksen lähtökohdat, ymmärtää sanaston historiaan vaikuttavien muutosmekanismien (mm. merkitystenmuutosten tyypit ja sanaston lainautumiseen vaikuttavat tekijät) ja sanaston kuvaamisen ja luokittelun periaatteet sekä tuntee suomen sanaston etymologiset kerrostumat ja lainasanakerrostumat.

Yleiskuvaus

Sananmuodostuksen asema kieliopissa, sananmuodostuksen kuvaaminen, suomen sananmuodostuskeinot, erityisesti johtaminen ja yhdistäminen; nimet sanastontutkimuksen erityisalana; etymologisen tutkimuksen perusteet, etymologian peruskriteerit, suomen kielen omaperäisen sanaston tärkeimmät historialliset kerrostumat sekä lainasanakerrostumat ja näiden ikäsuhteet.

Luennot + tentti sekä analyysitehtävä.
Luennot järjestetään yhdessä suomen kielen linjan Sanasto-kurssin kanssa.

Luennot ma 10 - 12 XXV ja ke 12 - 14 XXV, aloitus ma 16.10.
Tenteistä ilmoitetaan luennoilla. Tenttikirjallisuutena luentojen lisäksi:
Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. S. 1 - 74, 162 - 276.

Vastaava opettaja

Päivi Laine
paipel[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kohdan voi suorittaa myös itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä (akvaariotentti) (SUKU0007 Sanasto, kirjatentti) 2.11. - 8.11.2015 ja 30.11. - 6.12.2015. Ilmoittautuminen ja tenttiohjeet osoitteessa https://tenttis.utu.fi/login/
Tenttikirjallisuus:
Hakulinen ym., Iso suomen kielioppi. 2004. S. 170 - 418, § 145 - 435 (lukuohjeet Moodlessa, SUKU0007).
Häkkinen, Kaisa 1990: Mistä sanat tulevat. Tietolipas 117, SKS. S. 9 - 74 ja 162 - 273.
Kiviniemi, Eero 1975: Paikannimien rakennetyypeistä. Suomi 118:2, SKS.