Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSI4064 A.1 TERVEYS JA YHTEISKUNTA 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kyseisen sosiologian erityisalan keskeistä sisältöä sekä tuntee viimeaikaista sitä käsittelevää sosiologista tutkimusta.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään terveyteen liittyvien keskeisten tieteellisten keskustelujen ja kysymyksenasetteluiden sosiologisia lähtökohtia. Kurssin teemoina ovat:

- Terveys osana yksilön hyvinvointia

- Keskeiset väestön terveyteen vaikuttavat tekijät yksilö-, väestö- ja yhteiskuntatasolla

- Väestön terveyden muutostrendit ja niitä selittävät tekijät kansainvälisesti vertaillen

- Terveyteen liittyvien politiikkojen perusteet

- Eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien tunnuspiirteet

- Suomalaisen terveydenhuoltopolitiikan kehitys osana hyvinvointivaltion kehitystä

 

 

Kurssin rakenne:

1. Johdanto ja avainkäsitteet

2. Yksilö, yhteiskunta ja terveys

3. Terveys ja sitä määrittävät tekijät

4. Globaalit terveyserot

5. Sosioekonomiset terveyserot maiden sisällä

6. Terveyspolitiikan lähtökohdat

7. Terveydenhuollon järjestämistavat

8. Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän ja terveyspolitiikan muutokset

9. Terveys hyvinvoinnin ja elämänlaadun komponenttina

10. Terveyttä koskevat arvot, asenteet ja luottamus

Vastaava opettaja

Mikko Niemelä
miarni[ät]utu.fi

Opetus

14.9.2015 – 14.10.2015
Luento-opetus 20 t
Ma 14.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, PUB2
Ke 16.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, PUB2

Arviointi

Numerolla 0-5.