Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiolingvistiikan erilaisia suuntauksia sekä sen yhteiset ja alakohtaiset lähtökohdat ja peruskäsitteet. Hän ymmärtää, miten alan tutkimuksissa aineistoja koostetaan ja tarkastellaan ja millaisia metodeja sovelletaan.

Yleiskuvaus

Sosiolingvistiikka tutkimusalana, sen peruslähtökohdat ja peruskäsitteet. Variationistisen sosiolingvistiikan aineistot ja metodit ja metodien soveltaminen analyysissä.

Kirjatenttinä sl. 2015 tiedekuntatentissä 30.10. ja 11.12. Kl. 2016 tenttimahdollisuus tiedekuntatentissä 26.2. ja 29.4.

Vastaava opettaja

Tommi Kurki
tommi.kurki[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Mesthrie - Swann ja Deumert 2009, Introducing sociolinguistics, sivut 1 - 212 ja 309 - 343 sekä  Tagliamonte 2012, Variationist sociolinguist - change, observation and interpretation, sivut 1 - 205 ja 349 - 357. Yhteensä 461 sivua.
Kumpikin teos on luettavissa Turun yliopiston Nelli-portaalin välityksellä myös e-kirjana.