Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM3004 Korpus-työpaja 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Valmentaa opiskelijaa seminaarityöskentelyyn. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kurssin käytyään tekemään omaa tutkimustaan korpusaineistoja monipuolisesti käyttäen. Lisäksi hän tuntee eri korpuksia, hallitsee korpustutkimuksen teorian perusteet ja tuntee korpustutkimukselle tyypilliset tutkimusasetelmat.

Yleiskuvaus

Metodityöpaja. Korpustutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Korpusten rakenne ja luonne. Korpusten muodostamiseen liittyvä teoria. Korpustutkimusmetodit. Laitoksen korpusten sekä valtakunnallisten korpusten esittely. Korpuspoiminnot.

Työpaja (kontaktiopetusta 20 tuntia, osa tietokoneluokassa).
Syventävien opintojen työpaja, mutta siihen saavat osallistua myös aineopintojen opiskelijat. Hyödyllinen erityisesti sellaisille, jotka suunnittelevat kandidaatintutkielman tekemistä jostakin korpuksesta.
Työpajaan voivat osallistua kaikkien kieliaineiden opiskelijat. Ryhmään otetaan 20 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen

Sähköinen ilmoittautuminen Nettiopsussa 14.12.2015 klo 8.00 - 14.1.2016 klo 23.59.

Vastaavat opettajat

Kirsti Siitonen
kirsti.siitonen[ät]utu.fi
Tommi Kurki
tommi.kurki[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus
Ryhmäopetus 20 t
Korpus-työpaja
Ma 18.1.2016 klo 12.15-13.45, SS100, Fennicum, Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kurssin alussa; kokoontumiskertoja 10.
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Suoritustapa: kotitehtävät, kirjallisuutta, harjoitustyö ja harjoitustyön esittely.
Varsinaisten opettajien lisäksi vierailijoita, joilla on kokemusta eri korpusten käytöstä tutkimuksessa.