Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tekstin- ja diskurssintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa suhteuttaa niitä toisiinsa. Hän tuntee tekstintutkimuksen eri suunauksia. Hän tietää, miten diskurssianalyyttinen tutkimus etenee.

Yleiskuvaus

Tekstilajitutkimuksen suuntaukset, intertekstuaalisuus, historiallinen tekstilajitutkimus, tekstilajien hybridisyys, tekstilajin taju, narratiivisuus, diskurssianalyysin askeleet.

Kirjatentti sl. 2015 tiedekuntatentissä 25.9. ja 27.11. Keväällä 2016 kirjatentti tiedekuntatenissä 29.1. ja 31.3.

Vastaava opettaja

Marja-Liisa Helasvuo
mlhelas[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Mäntynen, Anne & Susanna Shore & Anna Solin (toim.) 2006: Genre - tekstilaji.
Pietikäinen, Sari & Anne Mäntynen 2009: Kurssi kohti diskurssia.