Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

Yleiskuvaus

Akvaariotenttinä lv. 2015 - 2016 23.10. - 5.11.2015; 27.11. - 11.12.2015; 2.2. - 16.2.2016; 4.5. - 18.5.2016. Tenttiin voi ilmoittautua, kun edellinen tenttijakso on ohi.

Vastaava opettaja

Kirsti Siitonen
kirsti.siitonen[ät]utu.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1 - 14.

Artikkelit: Pietikäinen, Sari: Mitä kaikkea monikielisyys tarkoittaa? Kokemuksia pohjoisen kielellisestä monimuotoisuudesta (s. 8 - 20) ja Dufva, Hannele: Oppimisen dialogit - osaamisen asteet: Näkökulmia monen kielen oppimiseen ja käyttöön (s. 21 - 33) teoksessa Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Helsinki 2010.

Teiss, Kristiina 2007: Varhaislapsuuden merkitys oman äidinkielen ylläpitämisessä ja kaksikieliseksi kehittymisessä. - Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. S. 16 - 25. http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283 - 357.

Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1 - 87, 121 - 138, 155 - 160.

Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1 - 21. ISSN2079-6595, www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1

Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16.