Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI5102 Orgaaninen kemia/perusopinnot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Kurssi pyrkii esittelemään orgaanista kemiaa laaja-alaisesti. Tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee orgaanisen kemian tavallisimmat esitystavat ja termit sekä orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusperiaatteet. Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät orgaaniset yhdisteryhmät, niiden tyypillisimmät ominaisuudet sekä tavallisimmat reaktiot. Reaktioita käsitellään myös mekanistisesti ja pyrkimyksenä on, että opiskelija tuntee myös tavallisimmat reaktiomekanismit.
Systemaattisen tarkastelun lomassa esitellään orgaanista kemiaa laajemmin ja puhutaan lyhyesti fysikaalisesta orgaanisesta kemiasta, synteettisestä kemiasta, spektroskooppisista menetelmistä, biomolekyylien kemiallisista reaktioista sekä biologisissa prosesseissa tapahtuvista kemiallisista ilmiöistä. Keskeinen tavoite on luoda opiskelijalle käsitys siitä, mitä kaikkea orgaaninen kemia on, miten se liittyy muihin kemian aloihin ja muihin luonnontieteisiin. Opiskelijalle tulisi muodostua myös käsitys siitä, missä orgaanista kemiaa käytetään. Toisaalta kurssilla pitäisi saavuttaa riittävät pohjatiedot aineopintotason orgaanisen kemian kursseille osallistumista varten.

Vastaava opettaja

Satu Mikkola

Opetus

25.1.2016 – 11.4.2016
Luento-opetus 4 t
Luennot
Ma 25.1.2016 klo 8-10, PUB 1
Ma 1.2.2016 klo 8-10, PUB 1
Harjoitukset 18 t
Demonstraatiot
Ma 8.2.2016 - 11.4.2016 viikoittain klo 8-10, PUB 1, 22.2. ei demoja
Itsenäinen työskentely 20 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Harjoitukset suoritettava hyväksytysti.
Kurssin arvosana määräytyy tentin ja harjoituksista ja verkko-opinnoista saatavien yhteispisteiden perusteella.

Lisätiedot

Demot alkaen viikosta 6