Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FYGE3160 Ihmisen genetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Biologian tutkinto-ohjelma (LuK)
Fysiologia ja genetiikka
Biologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisgenetiikan keskeiset periaatteet ja kykenee soveltamaan tietämystään käytännön havaintoihin ja tutkimustuloksiin.

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään ihmisen fysiologisen toiminnan kannalta tärkeisiin molekyylitason geneettisiin ja epigeneettisiin mekanismeihin ja niiden säätelyyn sekä tutustutaan ihmisgenetiikan moderneihin menetelmiin ja niiden käytännön sovellutuksiin. Käydään mm. läpi ihmisen genomin rakenne, ihmisten välinen geneettinen variaatio, suomalaisen geeniperimän ominaispiirteet, geenitestit ja muut geenivirheiden tunnistamismenetelmät sekä geneettisten malliorganismien ja geeniterapian tarjoamat mahdollisuudet geenivirheiden seurausten tutkimiseen ja korjaamiseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 5.10.2015. Kurssi on tarkoitettu etupäässä fysiologian, genetiikan ja terveyden biotieteiden FM-opiskelijoille. Tarvittaessa kurssivalinta tehdään opintosuoritusten perusteella.

Vastaava opettaja

Päivi Koskinen
paivi.koskinen[ät]utu.fi

Opetus

28.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 20 t
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, LT1 SH215 (seminaarihuone)
Poikkeukset:
11.11.2015 , ei luentoa
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14-16, LT1 SH215 (seminaarihuone)
Seminaari 6 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, seminaariesitys, kotitehtävät ja/tai kirjallinen tentti