Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄEN2238 Erikoisalojen käännösviestintä su-en I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Englannin kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tutustuu erikoisalojen kielen teoriaan
- oppii käyttämään korpusmenetelmiä erikoisalojen tekstien alaysointiin
- kykenee tunnistamaan ja analysoimaan erikoiskielten morfologisia, syntaktisia, leksikaalisia, tekstuaalisia, sosiolingvistisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä, laatimaan sanastoja käännöstyön tueksi sekä soveltamaan taitoja erikoiskielisten tekstien kääntämiseen
- osaa soveltaa tiedonhakutaitonsa erikoisalan tekstien kääntämiseen
- osaa perustella omia käännösratkaisujaan sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- kykenee tuottamaan eri ammatillisille teksteille ominaista kieltä ottaen huomioon tekstien kulttuuriset ja rakenteelliset ominaispiirteet.

Yleiskuvaus

Perehtyminen erikoiskielisen käännösviestinnän erityispiirteisiin korpusmenetelmiä käyttäen. Perehtyminen kahteen erikoiskieleen taustatietouden ja käännösharjoitusten avulla. Ryhmäpalautekeskustelut, joissa opiskelija oppii perustelemaan omia ja arvioimaan muiden käännösratkaisuja ja hyödyntämään saamaansa palautetta kohdetekstin muokkaamiseen.

Vastaava opettaja

David Bergen

Opetus

Luento-opetus 14 t
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 12.15-13.45, Signum 106
Ryhmäopetus 14 t
Itsenäinen työskentely