Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2185 Luontotilan idealisointi maisemataiteessa 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Aika: IV periodi, 9.3.–27.4.2016, keskiviikkoisin klo 10.00–11.30

Paikka: Seminaarihuone E221, Sirkkala

Vastaava opettaja: MA Hilja Roivainen, hmeroi(at)utu.fi, Taidehistoria, HKT-laitos

Opetuskieli: suomi

Sisältö: Kurssilla reflektoidaan kriittisesti maailman taiteen historiasta ja nykytaiteen kentältä poimittujen teosesimerkkien kautta luonnon tilallisia esityksiä maisemataiteessa. Miten maiseman idea rakentuu taiteessa alkaen aina Kiinan, antiikin, flaamilaisista ja saksalaisen romantiikan maisemamaalauksista? Tutkimme modernismin eri tyylisuuntausten maiseman kuvallisen esittämisen konventioita sekä niiden aatehistoriallisia konteksteja. Miten esimerkiksi länsimaisen tieteen kehitys vaikutti maisemakuvauksiin? Taidehistorian ja -teorian diskursseista katsotaan mm. D.Cosgroven, J.Elkinsin ja R.DeLuen, E.H.Gombrichin sekä W.T.J.Mitchellin valotuksia maiseman käsitteestä. Miten maisemataide määrittyy ideologisena tai idealistisena konstruktiona? Käymme läpi maisemataiteeseen liittyviä teorioita tilan käsitteestä. Tarkastelemme tämänhetkisiä diskursseja ja sovelluksia maiseman käsitteestä taiteessa kuten ekokriittiset maisemainstallaatiot ja -interventiot. Onko maisemataide muutakin kuin luontoa esineellistävä subjektiivinen visio?

Oppimistavoitteet: Opiskelija osaa tulkita maisemataidetta kriittisesti teoreettisista näkökulmista. Opiskelija saavuttaa tietämyksen maiseman käsitteen aatehistoriallisesta kehityksestä, maiseman arvottamisesta taiteessa ja maisemamaalauksen historiasta kumpuavan käsitteistön käytöstä nykytaiteessa.

Oppimateriaali: Kurssilukemisto, luentomonisteet ja digitaaliset aineistot (viikottain luettavat maisemateoriaa ja maisemakäsitettä käsittelevät tekstit Moodlessa).

Opetuksen toteutustavat: luento-opetus ja keskustelut/reflektioharjoitukset. Luennon yhteydessä keskustelemme/teemme harjoituksia Moodleen laitetuista teksteistä, jotka opiskelijat lukevat viikoittain.

Arvostelu: luennoille osallistuminen (max. 1 poissaolo), oheiskirjallisuus, keskustelut sekä luentopäiväkirja (n, 8 sivua yhteensä, 1 sivu per luento, fontti 12, rivinväli 1.5), jolloin kurssista saa 2 opintopistettä. Opiskelija voi kirjoittaa luentopäiväkirjan lisäksi n. 10 sivun esseen (1.5 rivinväli, fontti 12), jossa opiskelija analysoi muutaman kurssilla läpikäydyn teoreettisen näkökulman kautta omavalintaista maisema-aiheista teosta, jolloin kurssista saa 5 opintopistettä. Luentopäiväkirjan ja esseen palautus Moodleen viimeistään 15.5.2016.

Kurssin taso: Aineopinnot

Kohderyhmä: Taidehistorian, kirjallisuustieteen ja yleisen historian opiskelijat. Kurssi soveltuu myös muille HKT -laitoksen opiskelijoille. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti taidehistorian pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 4.1. - 4.3. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Suositeltavaa on, että taidehistorian perusopinnot olisi suoritettu kurssille tultaessa.

Vastaava opettaja

Roivainen Hilja

Opetus

11.3.2016 – 29.4.2116

Arviointi

Numerolla 0-5.