Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2571 Muotokuvatutkimus 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Aika: keskiviikkoisin 14-16 alkaen 13.1.

Paikka: seminaarihuone E221, Minerva 2. krs

Ilmoittautuminen ensimmäisellä luennolla.

Osaamistavoitteet: Kurssi avaa yhden kuvataiteen keskeisen aihetyypin avulla kuva-analyysin mahdollisuuksia ja eräitä taidehistorian peruskäsitteitä harjaannuttaen näin opiskelijan omia analyyttisia valmiuksia.

Sisältö: Kurssilla perehdytään luentojen sekä kurssilukemistoa ja kuvaesimerkkejä koskevien keskustelujen avulla uudempaan muotokuvaa koskevaan tutkimukseen. Näin päästään pohtimaan sitä, mitä taidehistoriassa tarkoitetaan aiheen, teeman ja lajityypin käsitteillä ja mikä on näiden suhde ilmaisuvälineisiin ja taiteen historiallisesti muuttuviin käsitteellistyksiin. Pääpaino esimerkeissä on modernissa ja nykytaiteessa sekä valokuvan historiassa. Professori Kuusamo vierailee kurssilla pitäen luennon omakuvan problematiikasta.

Suoritustapa: Kurssilukemistoon perehtyminen, aktiivinen osallistuminen istuntoihin (yht. 14 tuntia) sekä oman kuva-analyysin (4–6 s.) kirjoittaminen kurssin päätteeksi. Analyysi aloitetaan muotokuvan aihetyyppiä hahmottelevalla johdannolla, joka perustuu lukemistoon ja kurssin istuntoihin. Kurssilla jaettava analyysitehtävä palautetaan vastuuopettajalle 11.3.2016 mennessä. Opiskelija saa analyysistaan kirjallisen palautteen vastuuopettajalta.

Korvaavuus:
A2a/S2a: 2 op

S3: Kurssi on mahdollista laajentaa kirjatentti- tai esseesuorituksella 5 opintopisteen laajuiseksi. Täydentävä kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa. Esseen (n. 10 s.) voi otsikoida itse tai pyytää neuvoa vastuuopettajalta. Suoritus tulee täydentää 31.7.2016 mennessä.

 

Kurssilukemisto (A2a/S2a):

1. Palin, Tutta: Taidehistoria. Teoksessa Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja, toim. Vesa Heikkinen et al. 2012. S. 684–688.

2. Kuusamo, Altti: Kasvojen merkkiluonteen läpinäkyvyydestä. Kasvojen elävöittämisen kielioppia. Teoksessa Merkitysten maailmantorilla, toim. Sam Inkinen et al. 2008. S. 13–43.

3. Kihlman, Asta: Sukupuolen problematiikkaa Beda Stjernschantzin omakuvassa. Teoksessa Beda Stjernschantz. Ristikkoportin takana, toim. Itha O’Neill. 2014. S. 83–90.

4. van Alphen, Ernst: The Portrait’s Dispersal: Concepts of Representation and Subjectivity in Contemporary Portraiture. Teoksessa Portraiture: Facing the Subject, toim. Joanna Woodall. 1997. S. 239–256.

5. Shifman, Limor, The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres. Journal of Visual Culture (13)3 (December 2014). S.340–358.

 

Tentti/esseelukemisto (S3, kurssin täydennys, 3 op):

 

Valitaan 2 seuraavista:

Pointon, Marcia: Portrayal and the Search for Identity. 2013.

Belting, Hans: Faces. Eine Geschichte des Gesichts. 2013.

Belting, Hans: An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body. 2011. (Huom. ellei jo suoritettu kohdassa S4a.)

Lahelma, Marja: Ideal and Disintegration. Dynamics of the Self and Art at the Fin-de-Siècle. 2014.

Doy, Gen: Picturing the Self. Changing Views of the Subject in Visual Culture. 2004.

Doy, Gen: Claude Cahun. A Sensual Politics of Photography. 2007.

Vastaava opettaja

Tutta Palin

Opetus

13.1.2016 – 24.2.2016

Arviointi

Numerolla 0-5.