Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VIKI1293 Viron sanasto, kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
viro
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Viron kieli ja kulttuuri
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee viron sanaston muodostumisen, kehityksen sekä tyylierot ja leksikaaliset suhteet.

Yleiskuvaus

Kirjatentti kl 2016 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä pe 15.1. (ls. X), pe 4.3. (ls. X), pe 8.4. (ls. X) klo 14.00 - 17.
Ilmoittautuminen 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella, joka tuodaan suomen kielen / Viron kielen ja kulttuurin toimistoon.

Vastaava opettaja

Eve Mikone
eve.mikone[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta yht. n. 300 sivua:

1) Eesti keele käsiraamat. 2000: Kappaleet: Sõnaliigid : 121-149; Sõnamoodustus: 294-342

Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.eki.ee/books/ekk09/

2) Valdmets, Annika. 2011: Kahe eesti kirjakeele modaalpartikli arengust viimase sadakonna aasta jooksul. Keel ja Kirjandus 2011(10): 764-775. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://keeljakirjandus.eki.ee/764-775.pdf

3) Rätsep, Huno 1969: Ühendverbide rektsioonistruktuuride iseärasustest eesti keeles. Emakeele Seltsi Aastaraamat (14-15): 59-77. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://hunoratsep.ut.ee/wp-content/uploads/2012/11/yhendverbide_rektsioonistrktuuride_isearasustest_eesti_keeles.pdf

4) Hausenberg, Anu-Reet  2009: Kuhu lähed, eesti keel? Sõnavara muutumine jätkub. Keel ja kirjandus 2009 (4): 249-258. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://keeljakirjandus.eki.ee/249-258.pdf

5) Närvänen, Mari 1992:  Viron adverbillisten yhdysverbien suomentaminen. Kielitieteellisiä tutkimuksia, Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. N:o 25.

 

Lisätiedot

Jos olet suorittanut vanhojen tutkintovaatimusten Sanasto-kurssin, niin sovi tenttikirjallisuudesta erikseen leht. Mikosen kanssa.