Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VIKI1308 Viron kieli kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta, kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
viro
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Viron kieli ja kulttuuri
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kognitiivisen kielentutkimuksen peruskäsitteet, kielinäkemyksen sekä eräitä tuoreita sovelluksia viron kielen tutkimuksessa.

Yleiskuvaus

Kirjatentti sl. 2015 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä pe 11.9. (ls. X), pe 9.10. (ls. X), pe 20.11. (ls. X) ja ma 14.12. (ls. I).
Keväällä 2016 ei tenttimahdollisuutta, prof. Huumo tutkimusvapaalla.

Vastaava opettaja

Tuomas Huumo
tuomas.huumo[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta yht. n. 400 sivua:

1) Veismann, Ann. 2009: Eesti keele kaas- ja määrsõnade semantika võimalusi. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 11. Tartu Ülikool. S. 10–85. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/10089/Veismannann.pdf?sequence=1

2) Klavan, Jane 2013: Evidence in linguistics: corpus-linguistic and experimental methods for studying grammatical synonymy. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 15. Tartu Ülikool. S. 18–98; 246–257.s. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27865/klavan_jane.pdf?sequence=1

3) Tragel, Ilona ja Külli Habicht  2012: Grammaticalization of Estonian saama‘to get’. Linguistics 50–6, 1371–1412. Saatavana sähköisesti Turun yliopiston kirjastosta.

4) Ojutkangas, Krista 2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. SKS. Sivut 13–35 sekä 83–192.

5) Õim, Katre 2006: Metafoor elu on teekond ebaõnne-väljendites. Emakeele Seltsi aastaraamat 52: 179 – 194. Saatanava sähköisesti osoitteessa http://www.emakeeleselts.ee/esa/ESA_52_pdf/Oim.pdf

6) Taremaa, Piia 2013: Fictive and actual motion in Estonian: Encoding space. SKY Journal of linguistics 26: 151–182. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2013/Taremaa.pdf

7) Tragel, Ilona ja Ann Veismann 2008: Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? Keel ja kirjandus 2008 (7): 515–530. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://keeljakirjandus.eki.ee/515-530.pdf

8) Vainik, Ene, Toomas Kirt ja Heili Orav 2010: Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 6: 348–368. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa6.21/84