Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VIKI1309 Suomi ja viro kontrastiivisen kielitieteen näkökulmasta, kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Viron kieli ja kulttuuri
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kontrastiivisen kielentutkimuksen peruskäsittet sekä keskeisiä tuoreita sovelluksia suomen ja viron kielen vertailevassa tutkimuksessa.

Yleiskuvaus

Kirjatentti sl. 2015 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä pe 11.9. (ls. X), pe 9.10. (ls. X), pe 20.11. (ls. X) ja ma 14.12. (ls. I).
Kevätlukukaudella 2016 ei tenttimahdollisuutta, prof. Huumo tutkimusvapaalla.

Vastaava opettaja

Tuomas Huumo
tuomas.huumo[ät]utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta yht. n. 400 sivua:

1) Jokela, Hanna: Nollapersoonalause suomessa ja virossa: Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta. Annales Universitas Turkuensis 334. Turku: Turun yliopisto. Sivut 11–182. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74763/AnnalesC334Jokela.pdf?sequence=1

2) Pirkko Muikku-Werner 2013: Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta. Lähivertailuja 23: 210–237. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.09/236

3) Maria Frick 2009: Suomi−viro-kaksikieliset yhdyssanat. Folia Uralistica Debreceniensia 16: 3–23. Saatavana sähköisesti osoitteessa http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/08658.pdf

4) Minna Jaakola (2012): Displaying knowledge in journalistic texts: A contrastive analysis of an evidential particle in Estonian and Finnish. Lähivertailuja 22: 43–70. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.02/191

5) Kristi Pällin ja Annekatrin kaivapalu 2012: Suomen mennä ja lähteä vertailussa: lähtökohtana vironkielinen suomenoppija. Lähivertailuja 22: 287–323. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.10/199

6) Hannu Remes 2012: Suomen ja viron johdostyyppien suhteista. Lähivertailuja 22: 324–336. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.11/200

7) Hanna-Ilona Härmävaara 2013: Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina. Lähivertailuja 23: 60–88. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV23.03/230

8) Annekatrin Kaivapalu ja Pille Eslon 2011: Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita. Lähivertailuja 21: 132–153. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV21.06/25

9) Maria Frick 2010: Suomi–viro-koodinvaihto Facebookissa. Lähivertailuja 20: 49–67. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV20.02/32

10) Kasik, Reet 2010: Tähelepanekuid soome ja eesti keele liitnimisõnadest. Lähivertailuja 19: 9–21. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV19.01/40

11) Mikone, Eve 2010: Huomioita viron ja suomen paikallissijojen käytön eroista. Lähivertailuja 19: 22–37. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV19.02/41

12) Aronen, Juha-Matti ja Margit Kuusk 2010: Sanalla sanoen – ühe sõnaga? Lähivertailuja 19: 106 – 119. Saatavilla sähköisesti osoitteessa http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV19.07/46