Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LUKI1101 A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Opettaja: Niina Repo

Opetus: maanantaisin kello 13 - 16, Mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Opetuspäivät: 25.1./1.2./8.2./15.2./29.2./7.3./14.3.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys lyhytproosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu lyhytproosateksti.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla.

Toteutustavat:

Luento-opetus

Ryhmätyöskentely

Harjoitukset

Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti ja vertaistuella.

Vastaava opettaja

Niina Repo

Opetus

25.1.2016 – 14.3.2016

Arviointi

Numerolla 0-5.