Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XHKT0014 Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen metodologioihin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä vanhempia aikoja tutkivien eri tieteenalojen metodologioihin.

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä eri alojen vanhempien aikojen tutkimus merkitsee.

Vastaava opettaja

Kirsi Salonen
kilesa[ät]utu.fi

Opetus

11.1.2016 – 9.5.2016
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 9.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva, E121 Jäntere

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali: T. Hiekkalinna ja M. Seppänen (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja, Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010.
K. Häkkinen ja T. Vaittinen (toim.), Agricolan aika. BTJ-Avain 2007.
M. Lamberg, A. Lahtinen ja S. Niiranen (toim.), Keskiajan avain. SKS, sivut 22-38, 111-151, 257-318.
J. M. Powell (ed.), Medieval Studies. An Introduction. Syracuse University Press 1992 (2nd ed. tai uudempi painos), sivut 3-161, 252-277.

Lisätiedot

Opetus keväällä 2016 Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen (5 op): Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Miten vanhempien aikojen kulttuuria, historiaa, kirjallisuutta tai kieliä tutkitaan? Eroaako niiden tutkiminen muiden aikakausien tutkimuksesta ja jos, niin millä lailla? Millaisia aputieteitä vanhempia aikoja tutkivat voivat hyödyntää? Millaisia tieteenaloja ovat kodikologia, diplomatiikka tai numismatiikka? Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen kurssi vastaa näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin, aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä eri tieteenalojen metodologiaan luentojen ja käytännön harjoitustöiden kautta.

Kurssin suoritustapa: luennot, harjoitustyöt ja tentti.