Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSI4007 A.1 NAAPURISUHTEIDEN SOSIOLOGIAA 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät perustiedot siitä, miten naapuruussuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Hän osaa jäsentää sosiaalitieteellisesti ammattitaitoisella tavalla naapureiden välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä ja ongelmia.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan: (1) teoreettisiin viitekehyksiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin, joilla sosiaalitieteissä on tarkasteltu naapurien välisiä suhteita, ja (2) uusimpiin naapuruussuhteita koskeviin tutkimustuloksiin. Keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Millaisia naapuruussuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat?
  • Missä mielessä naapurustot ovat yhteisöjä?
  • Miten naapurien välille syntyy kiistoja ja miten niitä voitaisiin ehkäistä?

 

Kurssilla hyödynnetään myös naapuruuden tutkimuksessa kerättyä aineistoa. Tutustutaan esimerkiksi naapurikiistan osapuolten kokemuksiin häiriöistä ja heidän vastakkaisiin näkökantoihin.

 

Käsiteltävät teemat:

-Naapuruussuhteiden tutkimuksen tarkastelukulmat ja peruskäsitteet

-Naapuruus sosiaalitutkimuksen kohteena, käsitteellinen jäsentely

-Naapuriyhteisöllisyyden ehdot

-Naapurihäiriöt ja naapuruuskiistojen dynamiikka

-Monikulttuurinen naapuruus

-Suomalaisen naapuruuden piirteet kyselytutkimuksen valossa

-Naapurustojen tutkimus

-Esimerkki naapurikiistasta, sovittelun näkökulma.

Vastaava opettaja

Risto Haverinen
risto.haverinen(at)utu.fi

Opetus

Luento-opetus 16 t
Ma 29.2.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 10-12, Uno Harva -sali

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Luennot ja niihin liittyvien oheisartikkeleiden lukeminen. Artikkelit saatavissa kurssin Moodle-sivulta.