Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FOLK2028 AJANKOHTAISIA NÄKÖKULMIA FOLKLOREEN 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Folkloristiikka
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Tekstiaineistoja ja kontaktiopetusta yhdistävä kurssi, johon ilmoittaudutaan maaliskuussa palauttamalla ennakkotehtävä.

kurssin ennakkotehtävän kirjallisuus:

Luettavana:

Regina Bendix & Galit Hasan-Rokem (eds.), A Companion to Folklore, sivut 9–39.

Trevor J. Blank & Robert Glenn Howard (eds.), Tradition in the Twenty-First Century: Locating the Role of the Past in the Present, sivut 1–48.

Ennakkotehtävänä on kirjallisuuteen ja omaan ajatteluun pohjautuva essee, jonka palauttaminen toimii ilmoittautumisena kurssille. Essee palautetaan 14.3.2016 klo 22 mennessä. Aiheena on "Folklore ennen ja nyt". Esseen pituus 4 sivua (aineopinnoissa 3 sivua).

Ennakkotehtävän palautus sähköpostilla: kaakos@utu.fi

Aika ja paikka:  17.3.-28.4. torstaisin klo 12-14 Virkkunen E104
Opettaja: yliopistonlehtori Kaarina Koski

Lukuseminaarikerrat ovat torstaisin klo 12-14: 17.3., 24.3., 31.3., 7.4. ja 28.4.

Aiheina ovat 1) folkloren olemus ja muutokset, 2) asenteet, kerronta ja välittyminen, 3) kansanomainen auktoriteetti ja institutionaalisen rajat, 4) stigma, häpeä ja kertomisen mahdollisuus sekä  5) yliluonnolliset kokemukset ja tulkinnat. Kerroille 2–5 palautetaan sivun mittainen, teksteihin perustuva referaatti/pohdinta kahta päivää ennen istuntoa.

Lopputehtävä: essee, jossa peilataan kurssilla opittua. Esseen pituus on 6 sivua (aineopinnoissa 4 sivua). Valinnaisia otsikoita annetaan lukuseminaarin aikana. Lopputehtävän palautus 20.5. klo 22 mennessä.

 

Kurssi voidaan suorittaa myös osana aineopintoja (FOLK0917).

Ilmoittautuminen

Ennakkotehtävänä on kirjallisuuteen ja omaan ajatteluun pohjautuva essee, jonka palauttaminen toimii ilmoittautumisena kurssille. Essee palautetaan 14.3.2016 klo 22 mennessä:kaakos@utu.fi. Aiheena on "Folklore ennen ja nyt". Esseen pituus 4 sivua (aineopinnoissa 3 sivua).

Vastaava opettaja

yliopistonlehtori Kaarina Koski

Opetus

17.3.2016 – 28.4.2016

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Arvioon vaikuttavat kaikki tekstit sekä aktiivisuus keskustelussa. Tekstien arvostelussa otetaan huomioon asiaan perehtyminen, argumentointi, rakenne ja kieli. Tehtävien palautuksen myöhästyminen laskee arvosanaa.

Oppimateriaalit

Ennakkotehtävät:

Regina Bendix & Galit Hasan-Rokem (eds.), A Companion to Folklore, sivut 9–39;

Trevor J. Blank & Robert Glenn Howard (eds.), Tradition in the Twenty-First Century: Locating the Role of the Past in the Present, sivut 1–48.

Lukuseminaari:

Bill Ellis 2003: Aliens, Ghosts, and Cults. Legends We Live. Sivut 58–92 eli luvut ”When is a legend” ja ”Why is a legend”

Elizabeth Tucker: From Oral Tradition to Cyberspace. Tapeworm Diet Rumors and Legends – Trevor J. Blank (ed.), Folk Culture in the Digital Age. The Emergent Dynamics of Human Interaction, 150–165.

Robert Glenn Howard 2013: Vernacular Authority. Critically Engaging ”Tradition”. – Blank, Trevor & Howard, Robert Glenn (eds.), Tradition in the Twenty First Century. Locating the Role of the Past in the Present. Logan: Utah State University Press,  72–99.

Robert Glenn Howard 2008: The Vernacular Web of Participatory Media. – Critical Studies in Media Communication 25 (5), 490–513.

Diane E. Goldstein & Amy Shuman 2012: The Stigmatized Vernacular: Where Reflexivity Meets Untellability. – Journal of Folklore Research 49 (2), 113–126.

Diane E. Goldstein 2012: Rethinking Ventriloquism: Untellability, Chatotic Narratives, Social Justice, and the Choice to Speak, For, About, and Without. – Journal of Folklore Research 49 (2), 179–198.

Mirjam Mencej 2015: Security Guards as Participants in and Mediators of a Ghost Tradition – Fabula 56 (1/2), 40–66.

Kaarina Koski 2015: Discussing the Supernatural in Contemporary Finland: Discourses, Genres, and Forums. – Electronic Journal of Folklore 62.

Sabina Magliocco 2012: Beyond Belief. Context, Rationality and Participatory Consciousness. – Western Folklore 71 (1), 5–24.

Ennakkotehtävien kirjallisuus löytyy Volterista verkkoaineistona. Niihin tutustuminen hyvissä ajoin on suositeltavaa. Saatavuudeltaan hankalammat tekstit laitetaan Moodleen maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Kurssiavainta ja lisätietoja voi kysyä maaliskuun alusta lähtien yliopistonlehtori Kaarina Koskelta (kaakos@utu.fi).

FOLK2028 on mahdollista suorittaa keväällä 2016 ainoastaan kontaktiopetuksena tällä kurssilla (ei kirjatenttimahdollisuutta).