Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HTDK0022 Digitaaliset ihmistieteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Hum.tdk:n suoritukset
Humanistinen tiedekunta

Osaamistavoitteet

Luentosarjan aikana opiskelija tutustuu digitaalisten ihmistieteiden
erilaisiin tutkimusnäkökulmiin. Hän saa kattavan kuvan digitaalisten ihmistieteiden perusteista ja oppii soveltamaan aineistoon jotakin lähestymistapaa.
Kurssi on tarkoitettu aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille.

Yleiskuvaus

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset.

Kurssi on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille. Kurssi sopii niin aineopintoihin, syventäviin kuin jatko-opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön. Lisäksi kurssin aikana järjestetään monitieteinen datatyöpaja, jossa analysoidaan pienryhmissä kurssin aihepiireihin liittyvää dataa.

19.1. Aloitusluento, Jaakko Suominen

26.1. Eeva Raike: Humanistinen paikkatieto

2.2. Toni Selkälä: Teknologia ja metaminä tai miten oikeus digitaalisuutta katsoo

9.2. Juha Ruohonen: Digitaaliset arkistot ja aineistot tutkijan apuna ja vaivana

15.2. Asko Nivala: Paikkatietojen louhinta teksteistä ja visualisointi kartoilla

22.2. Anne Wilenius: Digitoitujen karttojen georeferointi

1.3. Tenttiviikko

8.3. Filip Ginter : Sanojen ja tekstien samankaltaisuus ja klusterointi

15.3. Hannu Salmi ja Tapio Salakoski: Miten Suomesta tuli Suomi - aatteiden evoluutio ja kulttuurin muutos 1640-1910 laskennallisen historiantutkimuksen keinoin

22.3. Veronika Laippala: Aineistona (koko) Internet: voiko miljardien sanojen aineistoilla tehdä kielitiedettä?

29.3. Pääsiäinen

5.4. Marjut Johansson: Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses ja Marja-Liisa Helasvuo: Puhutun kielen aineistot digitaalisiksi korpuksiksi

12.4. Lotta Lehti: Digitaalista retoriikkaa: argumentointi verkkokeskusteluissa

19.4. Kimmo Elo: Strukturoimattomien tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analysointi: esimerkkeinä poliittiset puheet

26.4. Varpu Rantala: Digitaalinen ikonografia: elokuvan kuvatyyppien luokittelu värien ja valoisuuden laskennallisen analyysin avulla + kertaus

Ilmoittautuminen

NettiOpsu, ilmoittautuminen 11.12.15 - 11.1.16.

Vastaava opettaja

Marjut Johansson ja muut

Opetus

19.1.2016 – 26.4.2016

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Edeltävien opintosuoritusten vähimmäismäärä: 25 op

Edeltävien opintojen lisätiedot: oman pääaineen perusopinnot suoritettuna

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot:
Kohdat 1 ja 2 kaikille pakollisia; kohdista 3—5 valitaan yksi suoritusmuoto:

  1. Osallistuminen luennoille.
  2. Datatyöpaja. Datatyöpajassa tehdään pienryhmissä työpajan vetäjän pohjustamasta datasta analyysi soveltaen luennoilla esiteltyjä menetelmiä ja opiskelijoiden aiempaa osaamista. Työpajan lopuksi analyysit esitellään muille opiskelijoille.
  3. Luentopäiväkirja. Luentojen perusteella laaditaan 4−5 sivun pituinen luentopäiväkirja, jossa esitetään kriittistä pohdintaa seuratuista luennoista ja esitelmistä. Luentopäiväkirjan kirjoittamista varten annetaan erillinen ohjeistus.
  4. Essee, jossa käsitellään datatyöpajassa tuotettua analyysiä.
  5. Tutkimussuunnitelma. Jonkun tunnilla esitellyn lähestymistavan mukaan laaditaan tutkimussuunnitelma, joka voi toimia myöhemmin proseminaarin tai graduseminaarin tutkimussuunnitelmana.

Lisätiedot

Suositellut suoritusajankohdat: 2.,3. tai 4. vuosi

Opetuksen ajankohdat:

  • Tiistaisin 16.00–17.30 Janus-salissa
  • Luennot 19.1.–26.4.2016 (III–IV periodi)
  • Ei luentoja 1.3. ja 29.3.
  • Datatyöpaja 14.4.-15.4.2016.