Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKIR6066 Subjekti ja identiteetti Homeroksesta nykypäivään 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Yleinen kirjallisuustiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssilla käydään sekä teoreettisesti että kirjallisuusanalyysien kautta käsiksi ajankohtaiseen, monessa opinnäytteessä esille tulevaan subjekti- ja identiteettiproblematiikkaan. Kurssi sisältää teorialuentoja sekä esimerkkiteksteissä ilmenevän subjekti- ja identiteettiproblematiikan analysoimista. Kurssin tavoitteena on paitsi vahvistaa näiden teoriakysymysten hallintaa ja nähdä, miten ne ilmenevät eri aikaisten tekstien käytännöissä, myös yleisesti vahvistaa kirjallisuudenopiskelijoiden tekstianalyyttisiä valmiuksia, jotka kuuluvat kirjallisuuden tutkijoiden ja opettajien keskeisiin taitoihin.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kahdesta teorialuennosta  sekä seminaarista, jossa opettajien johdolla analysoidaan esimerkkitekstejä eri aikakausilta. Kukin opiskelija alustaa vuorollaan tunnilla käsiteltävän tekstin siinä ilmenevän subjekti- ja identiteettiproblematiikan kannalta. Yhteiskeskustelussa esille tulevien seikkojen sekä muun kurssilla käsitellyn pohjalta opiskelija laatii lyhyen esseen omasta aiheestaan. Kurssin opettajat antavat ohjeet sekä suulliseen esitykseen että esseen kirjoittamiseen. Essee sekä kurssista laadittu oppimispäiväkirja muodostavat kurssin suorituksen.

Kurssin sisältö:

1. ja 2. kerta: historiallinen katsaus subjekti- ja identiteettikäsityksiin ja-teorioihin

3. Homeros (katkelmia); kreikkalaista lyriikkaa (esim. Arkhilokhos, Mimnermos, Sapfo, Pindaros)

4. Sofokles: Kuningas Oidipus; Euripides: Bakkhantit

5. Gunlaugr Käärmeenkielen saaga; Martorell: Tirant Valkoinen (katkelma)

6. Lazarillo de Tormes; Boccaccio: Flammetta

7. Cervantes: Mustalaistyttö, Koirien keskustelu

8. Prévost: Manon Lescault; Goethe: Wilhelm Meisterin oppivuodet (katkelmia)

9. Balzac: Ukko Goriot (katkelmia); Tshehov: Piispa

10. Woolf: Mrs. Dalloway (katkelma); Mann: Kuolema Venetsiassa

11. Tournier: Punainen kääpiö; Calvino: Ritari jota ei ollut olemassa

12. Singer: Pikku suutarit; Shields: Segue; Lahiri: Kun Pirzada kävi meillä syömässä

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen sähkostitse osoitteeseen arilri@utu.fi. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastaavat opettajat

Liisa Steinby
Arto Rintala

Opetus

14.1.2016 – 5.5.2016
Ryhmäopetus
Pää- ja sivuaineopiskelijat
To 21.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 223, Minerva

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Opiskelijat lukevat kurssia varten kaiken ilmoitettavan kaunokirjallisuusaineiston, josta osa tulee luettavaksi Moodleen.

Lisätiedot

Kurssin voi käyttää myös aineopintoihin/A4.A Maat ja kielialueet tai A4.B Periodit. Kurssi voi korvata myös Valinnaisopinnoista (A6.).