Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Tilastotiede
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Yleiskuvaus

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Kurssin voi sisällyttää joko tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa vimeistään 4.3.


KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet: Perehdyttää klassisten monimuuttujamenetelmien geometrisiin ja matemaattisiin perusteisiin.  Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten monimuuttujamenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta eri kuvailu- tai päättelytilanteissa.

Sisältö:
1) moniulotteisten aineistojen kuvailu, keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi, robustit moniulotteisen sijainnin ja hajonnan estimaatit,  Mahalanobiksen etäisyys, hajontakuviot
2) moniulotteinen normaalijakauma ominaisuuksineen, elliptinen jakauma, riippumattomien komponenttien malli,
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio ja niihin liittyvä geometria
4) Kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanooninen korrelaatio ja niihin liittyvä geometria
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi matemaatisine perusteineen
6) erottelu- ja klusterianalyysi ja niiden matemaattiset perusteet

Kohderyhmä: Tilastotieteen opiskelijat (A,S)

Esitiedot: Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä, lineaarialgebra, analyysin kurssit, R.
Suositellaan osallistumista kurssille Matriisilaskenta tilastotieteessä, jos matriiseilla laskeminen ei ole kovin tuttua.


Toteutustavat: 28 tuntia luentoja ja 14 tuntia harjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset: Pakolliset harjoitukset ja kirjallinen tentti (arviointi numeroilla 0-5)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 4.3. mennessä

Vastaava opettaja

Hannu Oja
hannu.oja[ät]utu.fi

Opettaja

Markus Matilainen (harjoitukset)
manmat[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

29.2.2016 – 20.4.2016
Luento-opetus 28 t
Ma 29.2.2016 - 18.4.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 1.3.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 29.3.
Harjoitukset 14 t
Ke 9.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum/M4 (seminaarihuone 329, Quantum 3. krs)