Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOTK1522 Paradigmojen hankauskohdissa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kotimainen kirjallisuus
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on oppia tunnistamaan sellaisia metodologisia rakenteita, koosteita ja diskursseja, jotka vaikuttavat käsityksiimme siitä, mitä on humanismi (ja humanismin tutkimustradition alla erityisesti sen nykyisin vallitseva, hermeneuttinen traditio) tai posthumanismi. Kurssin avulla opiskelija saa valmiuksia lukea myös omaan tutkimukseensa liittyvää lähdekirjallisuutta tiedostaen sen teoreettiset yhteydet humanistiseen (hermeneuttiseen) ja posthumanistiseen paradigmaan. Opiskelija tulee tietoisemmaksi paradigmojen hankauskohdista. Kurssi syventää opiskelijan metodologista tietämystä ja pyrkii tarjoamaan valmiuksia rajata tai kohdentaa omaa tutkimusta.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään sekä humanistiseen (hermeneuttiseen) että posthumanistiseen paradigmaan. Kurssilla edetään dialogisesti niin, että joka toisella tapaamiskerralla aineisto ja luentojen aiheet käsittelevät hermeneutiikkaa ja joka toisella posthumanismia. Kurssilla tutustutaan hermeneutiikan kautta humanistiseen tutkimustraditioon, luetaan hermeneuttisia tekstejä ja hahmotetaan miten toimii hermeneuttinen koiné. Samaan aikaan, kun syvennetään tietämystä hermeneutiikasta, syvennetään myös tietämystä posthumanismista. Kurssilla tutustutaan niihin ongelmiin, joihin hermeneutiikka tai humanistinen traditio on kenties kykenemätön tarttumaan ja vastaamaan ja jotka ovat johtaneet paradigman muutokseksi usein kutsuttuun tilanteeseen. Kurssilla tutustutaan posthumanistisiksi luonnehdittuihin kysymyksenasetteluihin ja suuntauksiin.  Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä loppuesseestä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta

Vastaavat opettajat

Elli Lehikoinen
elli.s.lehikoinen[ät]utu.fi
Henna-Riikka Rumbin
herumb[ät]utu.fi

Opetus

8.3.2016 – 31.3.2016
Ryhmäopetus 16 t
Ti 8.3.2016 - 29.3.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, E225
To 10.3.2016 - 31.3.2016 viikoittain klo 12.15-13.34, E225

Arviointi

Numerolla 0-5.