Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI5171 Radiokemian mittaustekniikka 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija radioaktiivisuuden eri lajeihin ja eri erotus- ja tunnistusmenetelmiin.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään mm. eri radioaktiivisuuden lajeja, sen ilmaisimia ja niiden käyttöä sekä hajoamisen statistiikkaa ja mittausstatistiikkaa. Lisäksi selvitetään radiokromatografisia menetelmiä ja massaspektrometrian käyttöä radiolääkkeiden tutkimuksessa.

Vastaava opettaja

Olof Solin

Opetus

8.3.2016 – 10.5.2016
Luento-opetus 18 t
Ti 8.3.2016 - 29.3.2016 viikoittain klo 14-16
To 10.3.2016 klo 10-12
To 17.3.2016 klo 11-13, L
To 24.3.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 14-16
Ti 5.4.2016 - 12.4.2016 viikoittain klo 14-16, L
Harjoitukset 26 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Harjoitustöihin osallistumisen edellytyksenä on hyväksytty säteilyturvakuulustelu, joka järjestetään kurssin alussa, tai aiemmin hankittu pätevyys. Erillinen harjoitustyöaikataulu on tämän ilmoituksen liitteenä.

 

Kurssin kuulustelu järjestetään erillisen aikataulun mukaan. Kurssista ei saa arvosanaa, arvostelu on hyväksytty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksytyt harjoitustyöselostukset, 70% suoritustaso laskuharjoituksissa sekä hyväksytty suullinen kuulustelu.

Oppimateriaalit

Luentomaterialina käytetään G.F.Knoll’in kirjaa Radiation Detection and Measurement. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on hyväksytyt kuulustelut kursseista Radiokemian perusteet ja Positronisäteilevien radiolääkeaineiden kemia.

Lisätiedot

Luennot pidetään Valtakunnallisen PET-keskuksen seminaarihuoneessa tai RK2 laboratoriossa, Kiinanmyllynkatu 4-8, rakennus numero 14.

Harjoitustyöt(+ säteilysuojatentti)

Harjoitustyöt käsittävät 5 erillistä työtä joiden kesto on noin 4 tuntia. Työt suoritetaan paritöinä ja töistä laaditaan työselostus.

Harjoitustyöt ovat:

Kaasutäytteiset ilmaisimet
Radionuklidituotanto, tuikeilmaisimet ja mittausstatistiikka.
Puolijohdeilmaisimet ja energiaspektrometria.
Ominaisradioaktiivisuus ja massaspektrometria.
Digitaalinen autoradiografia.