Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DIBT0021 Biotekniikan syventävä laboratoriotyö 3 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Biotekniikka (tekn.ala)
Biokemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee työskentelemään laboratoriossa itsenäisesti ohjaajansa suuntaviivoja noudattaen. Opiskelija kykenee työskentelemään laboratoriossa itsenäisesti ohjaajansa suuntaviivoja noudattaen ja suunnittelemaan tieteellisiä testejä. Opiskelija kykenee ratkaisemaan käytännön laboratoriotyöskentelyssä ilmeneviä ongelmia ja soveltamaan oppimiaan teoriataitoja käytäntöön. Opiskelija osaa tarkastella omia tutkimustuloksiaan kriittisesti ja tehdä niistä johtopäätöksiä, joiden pohjalta hän osaa suunnitella tutkimusta eteenpäin. Hän osaa raportoida keskeiset tutkimustulokset kirjallisesti suomeksi alan tieteellistä tapaa noudattaen sekä pitää suullisen esityksen saamistaan tuloksista.

Yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy häntä kiinnostavaan tutkimusaiheeseen ja siinä käytettäviin menetelmiin sekä pääsee työskentelemään osana tutkimusryhmää.

Vastaava opettaja

Ari Lehmusvuori

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aika valittavissa, ilmoittautuminen yliopisto-opettajalle (DI)

Ma - pe klo 8 - 17 BioCity