Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimpiä kielenoppimisen ja -opettamisen teknologiaan liittyviä suuntauksia ja peruskäsitteitä. Hän osaa arvioida niitä kriittisesti sekä soveltaa niitä oppimiseen ja opetukseen.

Yleiskuvaus

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2-3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat

Pekka Lintunen
Maarit Mutta
Sanna Pelttari

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Luento ja harjoitukset
Ti 10.1.2017 - 25.4.2017 viikoittain klo 8.30-10.00, Teutori Sammio
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja muu tunnilla sovittava materiaali.

Lisätiedot

Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden aineopintojen ja syventävien opintojen (kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun) opiskelijoille. Valinta kurssille tehdään opintomenestyksen perusteella, kuitenkin niin, että opiskelijoita pyritään valitsemaan mahdollisimman monesta kieliaineesta.