Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOTK1623 A5.2. Proseminaari ja HuK-tutkielma 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kotimainen kirjallisuus
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Pakollisiin pääaineopintoihin kuuluva proseminaari ajoittuu kahdelle lukukaudelle. Ensimmäisellä lukukaudella (periodi I 22 h) perehdytään tieteellisen tutkielman perusasioihin: tutkimuskohteen valintaan, ongelmanasetteluun, lähteiden hankintaan (mm. kirjastokäynti tiedonhaun opetuksineen) ja käyttöön sekä tieteellisen kirjoittamisen keinoihin. Tavoitteena on lisäksi oppia tieteellisen keskustelun ja opponoinnin tapoja. Syyslukukaudella seminaarilaiset laativat tutkimussuunnitelman kevätlukukaudella esitettävää proseminaariesitelmää varten. Jokainen osallistujista toimii yhden tutkimussuunnitelman ja esitelmän opponenttina vuorollaan.

Vastaava opettaja

Kukku Melkas

Opetus

6.9.2016 – 23.2.2017
Seminaari
Ti 6.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, E223
To 8.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, E221
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, E223
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, E225

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

HUOM: Pidetään periodeissa I ja III.

Seminaarissa käsitellyn esitelmän korjatusta versiosta tulee HuK-tutkielma, joka lähetetään sähköisesti seminaarin pitäjän Moodle-alustalle tarkastettavaksi plagiaatintunnistusohjelmalla. Tämän jälkeen opiskelija tekee plagiaatintunnistuksesta kertovan lausekkeen omaksi sivukseen tutkielmaan ja toimittaa tutkielman paperiversion oppiaineeseen arkistoitavaksi. Kirjoituskokeeseen voi ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun plagiaatintunnistuksesta saatava todistus on toimitettu oppiaineesta humanistiseen tiedekuntaan. Kirjoituskokeen voi suorittaa oppiaineessa järjestettävässä tilaisuudessa tai vaihtoehtoisesti tiedekuntatentissä, johon ilmoittaudutaan joko nettiopsun kautta tai toimittamalla ilmoittautumiskuori tiedekuntaan.