Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HIST0015 P1. Historian taito 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee menneisyyden tutkimuksen ja kirjoittamisprosessin pääpiirteet ja pystyy arvioimaan omaa alaansa tieteenä. Hän on tutustunut tutkimukselliseen lähdeviitteiden käyttöön ja osaa viittaamisen perusteet. Pääaineopiskelija taitaa myös seminaarityöskentelyn perusperiaatteet, opintosuunnittelun (P1.1.) ja osaa hyödyntää keskeisimpiä yliopiston kirjaston palveluja. Osion jälkeen jokainen opiskelija on tutustunut historiaa käsittelevän tiedon tarjoamiin mahdollisuuksiin, joihinkin historiatieteen tutkimusmenetelmiin, lähdeaineistoihin sekä saanut perusvalmiudet historiatieteelliseen ajatteluun.

Yleiskuvaus

Sisältö
Osakokonaisuus koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäinen osio on luento ja toinen osio on itsenäistä tai pienryhmätyöskentelyä.
1. Luento-osiossa opiskelijat saavat käsityksen historiaa koskevan tiedon perusperiaatteista, tutkimusprosessista, tutkimusmenetelmistä sekä lähdeaineistojen käytöstä. Pääaineopiskelijat osallistuvat kirjaston tarjoamaan tiedonhaun ja informaatiolukutaidon opetukseen (sivuaineopiskelijoille vapaaehtoinen).
2. Toisessa osiossa perehdytään historiantutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin tai aineistotyyppeihin. Kaikki kurssiin osallistuvat laativat harjoitustyön, jossa opetellaan tieteellisen esittämistavan periaatteita. Sivuaineopiskelijat ohjataan laatimaan laaja harjoitustyö. Pääaineopiskelijoiden pienryhmätyöskentelyssä syvennetään opittua analysoimalla tieteellisiä tekstejä ja opetellaan tieteellistä kommentointia.

Ilmoittautuminen

HUOM! Opiskelijoiden tulee kirjautua kurssin Moodle-sivustolle ja valita pienryhmänsä 24.10. mennessä. Sivusto aukeaa 20.10. Moodle-sivustolle pääsee osoitteessa https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=5144">https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=5144. Ensimmäisen kerran sivustolla kirjauduttaessa tarvitaan myös kurssiavain, joka on P4.

Vastaavat opettajat

Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi
Johanna Skurnik
jeskur[ät]utu.fi
Jarkko Keskinen
jarkes[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

25.10.2016 – 3.11.2016
Luento-opetus 12 t
Luennot/tiistai
Ti 25.10.2016 - 1.11.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Tauno Nurmela
Luennot/keskiviikko
Ke 26.10.2016 - 2.11.2016 viikoittain klo 8.00-10.00, Tauno Nurmela
Luennot/torstai
To 27.10.2016 - 3.11.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Tauno Nurmela
Harjoitukset
Pienryhmä 1 (Oinonen)
Ma 28.11.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Juva
To 1.12.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Juva
Pienryhmä 2 (Keskinen)
Ti 29.11.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Juva
Pe 2.12.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Juva
Pienryhmä 3 (Skurnik)
Ti 29.11.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Jäntere
Pe 2.12.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Litzen
Itsenäinen työskentely 12 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Vaadittavat opintosuoritukset:

Suoritusvaihtoehdot:
Harjoitustyö(t) JA osallistuminen opetukseen.


Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot
Osallistuminen luennoille, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyö ja pääaineopiskelijoiden kohdalla sen puhtaaksikirjoittaminen saadun palautteen pohjalta.

Lisätiedot

Vain pääaineopiskelijat osallistuvat Historian taito -pienryhmiin. Kurssin korvaamisesta tenttimällä sovittava erikseen vastuuopettajien kanssa. Korvaavan tentin kirjallisuus: Tieteellinen kirjoittaminen: Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) 2002 ja Tutkijan arkipäivän etiikka: Henriikka Clarkeburn & Arto Mustajoki. 2007, 1-119 sekä Tutkijan kirja: Kirsti Lempiäinen, Olli Löytty & Merja Kinnunen (toim.). 2008.

HUOM! Opiskelijoiden tulee kirjautua kurssin Moodle-sivustolle ja valita pienryhmänsä 21.10.2016 mennessä. Sivusto aukeaa 17.10.2016.

Ensimmäisen kerran sivustolle kirjauduttaessa tarvitaan myös kurssiavain, joka on P1.