Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FOLK1108 F2 FOLKLOREN MUODOT JA SISÄLLÖT 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Folkloristiikka
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee itämerensuomalaisen kulttuurialueen tärkeimmät folkloren ja kansanuskon muodot ja sisällöt. Hän osaa kuvata kansanomaisen perinteen aihepiirit, lajit ja käyttöyhteydet pääpiirteissään.

Yleiskuvaus

26.10–14.12. keskiviikkoisin klo 12-14 E123 ja 4.11-25.11. perjantaisin klo 10-12 E123

 

Vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Pasi Enges

Opetus

26.10.2016 – 25.11.2016

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Siikala, Anna-Leena 1985: Kansanusko. – Paula Avikainen, Eero Laaksonen & Erkki Pärssinen (toim.): Suomen historia 3, 303–363. Helsinki: Weilin & Göös.

Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne 109–280. Helsinki: SKS, 1988 (tai uudempi painos).

sekä kurssin yhteydessä jaettavat materiaalit.

Lisätiedot

Pakollinen pääaineopiskelijoille, suositeltava myös sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoille kurssin korvaava suoritus mahdollinen; suoritustavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.