Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6110 Orgaaninen kemia 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Aineopintotason kurssi nojaa vankasti Kemia IV perusopinnot kurssin antamalle pohjalle. Aktiivinen osallistuminen perusopintokurssille tai vastaavalle on siksi edellytyksenä kurssille osallistumiselle. Kurssin tärkein tavoite on reaktiomekanistisen ja -opillisen ymmärtämyksen syventäminen ja laajentaminen. Jokaisen käsitellyn yhdisteryhmän kohdalla edetään yksinkertaisista ja selkeistä tapauksista monimutkaisempiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään rakenteen ja reaktiivisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita ja arvioimaan itsenäisesti erilaisten tekijöiden vaikutusta erilaisissa tilanteissa. Hallittavien reaktioiden määrä lisääntyy ja opiskelijan tulisi kyetä yksinkertaisen synteesireitin suunnitteluun teoreettisella tasolla. Opiskelijan tulisi myös oppia lukemaan kirjallisuudessa esitettyjä synteesejä, tunnistamaan niistä teoriassa tuttuja reaktioita ja ymmärtämään mihin reaktioilla pyritään. samalla opiskelija tutustuu myös alan englanninkieliseen terminologiaan.

Vastaava opettaja

Mikko Ora

Opetus

6.9.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 54 t
Luennot
Ti 6.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, ARC 1, Ei luentoa; 25.10. ja 6.12.
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, ARC 1, Ei luentoa; 27.10.
Ti 13.12.2016 klo 12-14, ARC1, VÄLIKOE
Harjoitukset 18 t
verkossa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kurssi Moodlessa.