x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6305 Kemian aineopintojen harjoitustyöt I 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian työmenetelmät, laboratorion välineistön ja laitteistot. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti orgaanisen kemian perusreaktioihin pohjautuvia synteesejä. Opiskelija hallitsee luonnonyhdisteiden kemiassa käytettäviä perusanalyysimenetelmiä. Opiskelija omaa perustaidot molekyylimallinnuksen ja reaktiokinetiikan hyödyntämiseen.

Vastaava opettaja

Petri Tähtinen

Opetus

5.9.2016 – 11.11.2016
Luento-opetus 6 t
Luennot
Ma 5.9.2016 klo 8-12, ARC 1
Ti 6.9.2016 klo 8-10, ARC 1
Harjoitukset 30 t
Opetuslaboratorio; viikot 36-45

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssi Moodlessa

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille.

Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Spektroskopian perusteet -kurssin kanssa (mikäli se kuuluu opetusohjelmaan) tai vasta sen jälkeen.

Luennoilla läsnäolo pakollista.