Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
XHKT0055 Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taiteiden tutkimuksen lähtökohdat ja sen keskeiset käsitteet sekä ymmärtää niiden historiallisuuden.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään taiteiden tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja niiden historialliseen muodostumiseen sekä niiden soveltamiseen eri taiteenalojen tutkimuksessa. Tarkasteltavia käsitteitä ovat taide, teos, teksti, intertekstuaalisuus ja -mediaalisuus, väline (media), tulkinta ja kokemus, merkitys, traditio ja konventio, kerronnallisuus, representaatio, laji (genre) ja diskurssi.

Kurssi on tarkoitettu taiteiden tutkimuksen oppiaineiden opiskelijoille.

Opetus keskiviikkoisin klo 16-18 7.9.2016 alkaen. Paikkana Pha 1 (Pharma City).

Ohjelma:

7.9. Taide - genealogia (Veijo Hietala, Taru Leppänen)

14.9. Väline (Veijo Hietala)

21.9. Teos - teksti (Tiina Käkelä-Puumala)

28.9. Interteksti - intermediaalisuus (Yrjö Heinonen, Tiina Käkelä-Puumala)

5.10. Merkitys (Altti Kuusamo)

12.10. Traditio - konventio (Roni Grén)

26.10. Representaatio (Lea Rojola)

2.11. Laji (Veijo Hietala, Johanna Frigård)

9.11. Kerronnallistaminen (Yrjö Heinonen, Veijo Hietala)

16.11. Diskurssi (Päivi Lappalainen)

23.11. Tulkinta - kokemus (Hanna Meretoja)

30.11. Luova kirjoittaminen

 

Suoritustapa: kertauskuulustelut 7.12. ja 14.12.

Ne sivuaineopiskelijat, jotka suorittavat kurssin jo oman pääaineensa yhteydessä,  tenttivät tämän osion kirjana; jokainen oppiaine hoitaa tämän osion itse:
Mediatutkimuksessa sivuaineopiskelijat korvaavat kurssin tenttimällä teoksen Ridell ym (toim.): Mediaa käsittämässä. Teos löytyy  vapaasti verkosta. Suorituksen voi tehdä mediatutkimuksen joulu-, tammi- ja helmikuun laitostenttipäivinä. Ilmoittautuminen 10 päivää aikaisemmin Veijo Hietalalle tenttikuorella tai NettiOpsussa.


Kurssin koordinaattori: Viola Capková

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaavat opettajat

Lea Rojola (kotimainen kirjallisuus)
Veijo Hietala (mediatutkimus)
Yrjö Heinonen (musiikkitiede)
Taru Leppänen (sukupuolentutkimus)
Johanna Frigård (taidehistoria)
Tiina Käkelä-Puumala (yleinen kirjallisuustiede)
Viola Capková (kurssin koordinaattori)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijat, jotka suorittavat jakson toiseen taiteiden tutkimuksen oppiaineeseen, korvaavat kohdan erillisellä kirjatentillä.

Korvaavat suoritustavat:
Kotimainen kirjallisuus: Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä, toim. Outi Alanko & Tiina Käkelä-Puumala, Helsinki: SKS 2001.
Mediatutkimus: Sivuaineopiskelijat korvaavat kurssin tenttimällä teoksen Ridell ym (toim.): Mediaa käsittämässä. Teos löytyy  vapaasti verkosta. Suorituksen voi tehdä mediatutkimuksen joulu-, tammi- ja helmikuun laitostenttipäivinä. Ilmoittautuminen 10 päivää aikaisemmin Veijo Hietalalle tenttikuorella tai NettiOpsussa.
Musiikkitiede: Musiikkitieteen pääaineopiskelijat voivat erityistapauksessa korvata kurssin kirjatentillä. Myös ne metun, tahin tai kirj.aineiden opiskelijat, jotka käyttävät kurssin osana jonkin muun oppiaineen opintoja, korvaavat kurssin kirjatentillä. Muut sivuaineopiskelijat osallistuvat tait. tutkimuksen yhteiskurssin luennoille tai suorittavat kirjatentin. Tentittävänä kirjallisuutena on Richard Shusterman: Taide, elämä ja estetiikka sekä Yrjö Heinonen (toim.): Taide, kokemus ja maailma (2 op), molemmat valikoiden.
Taidehistoria: Mediatutkimuksen, musiikkitieteen, kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat taidehistoriaa sivuaineena, voivat korvata Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet -jakson (3 op) sekä Opiskeluvalmiudet -jakson (2 op) aineopintojen erikoiskurssilla (5 op). Muut sivuaineopiskelijat osallistuvat Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet -luentokurssille tai tenttivät teoksen Richard Eldridge: Johdatus taiteenfilosofiaan (3 op). Opiskeluvalmiudet -jakson muut sivuaineopiskelijat korvaavat tenttimällä teoksen Yrjö