Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6043 Aluemaantieteen perusteet (p) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aluemaantieteellisen lähestymistavan ja tuntee sen keskeiset käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa tarkastella alueita aluemaantieteen lähtökohdista ja ymmärtää keskeisten kehitys- ja muutostrendien sekä ilmiöiden alueellisuutta maapallolla. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Tämän jälkeen tarkastellaan ryhmissä erilaisten ilmiöiden alueellista vaihtelua ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia eri puolilla maapalloa. Ilmiöt edustavat maantieteessä keskeisiä teemoja, joita ovat demografia, ympäristönmuutokset, talous ja yhteiskunta, geopolitiikka ja kulttuuri.

Vastaava opettaja

Sanna Mäki

Opetus

7.9.2016 – 26.10.2016
Luento-opetus 22 t
Ryhmä 1
Ke 7.9.2016 klo 14.00-16.00, Granö-sali (ls XV), Kurssin tavoitteet, työskentely, suoritustapa ja arviointi
Ke 14.9.2016 klo 14.00-16.00, Granö-sali (ls XV), Alueet ja aluemaantieteellinen tarkastelutapa
Ke 21.9.2016 klo 14.00-16.00, Granö-sali (ls XV), Alueet ja aluemaantieteellinen tarkastelutapa
Ke 5.10.2016 klo 12.00-16.00, Arc2, Arcanum, Ryhmätyön 1 läpikäynti
Ke 19.10.2016 klo 12.00-16.00, Arc2, Arcanum, Ryhmätyön 2 läpikäynti
Ke 26.10.2016 klo 14.00-16.00, Granö-sali (ls XV), Päätösluento

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Ryhmätyöraportti ja oppimispäiväkirja

Oppimateriaalit

Sähköinen kirja:

Rowntree, Lewis, Price & Wyckoff:
Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 5th edition
ISBN-10: 0321767578
ISBN-13: 9780321767578

Kurssin moodlealue