Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6063 HOPS, opiskelutaidot ja työelämävalmiudet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakso tukee opiskelijan tavoitteellista opintojen suunnittelua ja osaamisen kehittämistä opintojen aikana. Jakson jälkeen opiskelija tuntee tutkintorakenteen ja tutkintovaatimukset sekä tietää millaisia valintoja tutkinnon aikana tulee tehdä ja milloin valinnat tehdään. Opiskelija osaa kehittää omia opiskelutaitojaan ja työelämävalmiuksiaan sekä tiedostaa, millaisia uramahdollisuuksia koulutus tarjoaa.

Yleiskuvaus

Opintojakso sisältää yhteisiä tapaamisia, pienryhmätapaamisia opettajatuutorien johdolla ja henkilökohtaista ohjausta. Yhteisissä tapaamisissa esitellään tutkinnon mahdollisuuksia ja valintoja, kuullaan alumnien esityksiä omasta urastaan ja opinnoistaan sekä keskustellaan kasainvälisyyden ja työelämävalmiuksien kehittämismahdollisuuksista vaihto-opiskelun, työharjoittelun ja erilaisten projektien avulla. Pienryhmissä ja yksilöohjauksessa tuetaan opiskelijan omaa opintosuunnitteluprosessia (HOPS).

Vastaava opettaja

Sanna Mäki

Opetus

5.9.2016 – 3.3.2017
Luento-opetus 12 t
Kevään opetus
Ma 9.1.2017 klo 14.00-16.00, Biologian IT-luokka 247, eHOPS
To 12.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, ls XVII, Quantum
Ma 16.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, ls XVII, Quantum

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

HOPS ja kurssiraportti

Oppimateriaalit

Ohjeet ja materiaalit Moodlessa

Lisätiedot

Pääaineopiskelijoille