Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6681 Tutkimus ja tieteellinen viestintä maantieteessä (p) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (FM)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opitaan maantieteellisen tutkimuksen teon yleisiä periaatteita ja käytäntöjä, erityisesti tiedonhakua, tutkimuksen suunnittelua, tieteellisen tekstin jäsentelyä ja kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua. Jakso antaa valmiudet LuK-tutkielman laatimiseen ja seminaariesityksen pitämiseen.

Yleiskuvaus

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat: tieteellisen viestinnän periaatteet, maantieteen menetelmät, tutkimusprosessin vaiheet, tieteellinen kirjoittaminen, graafinen viestintä, seminaarit ja esitelmät sekä tiedonhankinta.

Vastaava opettaja

Sanna Mäki
sanna.maki[ät]utu.fi

Opetus

31.10.2016 – 19.12.2016
Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset, suullinen esitys, vertaisarviointi

Oppimateriaalit

Opetusaikataulu, ohjeet ja materiaalit Moodlessa

Lisätiedot

Pääaineopiskelijoille (Pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopinnot pääosin suoritettu)