Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MAAN6731 Ihmismaantieteen menetelmäkurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Maantieteen tutkinto-ohjelma (LuK)
Maantiede
Maantieteen ja geologian laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ihmismaantieteellisessä tutkimuksessa yleisesti käytettäviin menetelmiin. Opiskelija oppii kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keräämisen, analysoinnin ja tulkitsemisen perusperiaatteet.

Yleiskuvaus

Luentojen, demojen, pienryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn avulla opitaan ja harjoitellaan aineiston hankinta- (ml. kyselyt, haastattelut, havainnointi) ja analyysimenetelmien (ml. tilastonanalyysit, sisällönanalyysi) käyttöä kaupunki- ja aluetutkimuksessa.

Vastaava opettaja

Jani Vuolteenaho
jaanvuo[ät]utu.fi

Opetus

6.9.2016 – 25.10.2016
Luento-opetus
Ti 6.9.2016 - 25.10.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Paikkatietoluokka
Ke 7.9.2016 - 28.9.2016 viikoittain klo 12.00-16.00, Paikkatietoluokka
To 8.9.2016 - 29.9.2016 viikoittain klo 12.00-16.00, Paikkatietoluokka
Ma 12.9.2016 - 24.10.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Paikkatietoluokka

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Luennot, demot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely