Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKIR3140 Mitä on intersektionaalisuus? 4–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Yleinen kirjallisuustiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Intersektionaalisuus on viimevuosikymmenellä noussut yhdeksi sekä sukupuolentutkimuksellisen, että erilaisia kulttuurisia moninaisuuksia ja vähemmistöpoliittisia teemoja käsittelevien tutkimusnäkökulmien keskeiseksi teemaksi. Intersektionaalisuudesta on tullut käsite, johon on otettava kantaa tai joka on ”itsestään selvästi” huomioitava ainakin sukupuolta, seksuaalisuutta ja/tai etnisyyttä kriittisesti tarkastelevissa tutkimuksissa tai opinnäytteissä. Kurssilla pohdimme mm. mitä tämä intersektionaalisuus sitten tarkoittaa? Mitä teoreettisia olettamuksia termi pitää sisällään? Kurssin tehtävänä on avata opiskelijalle perspektiivi siitä, millaiseen teoreettiseen keskusteluun tutkija on kietoutunut tehdessään ”intersektionaaliseksi” nimettyä kriittistä työtä. Pureudumme myös intersektionaalisuuden herättämään kritiikkiin ja siitä käytyyn keskusteluun.

Kurssi koostuu Ilmosen johdantoluennosta, jonka jälkeen luemme teoreettisia tekstejä, joista opiskelijat tekevät viikkotehtäviä ja joiden pohjalta keskustelemme ohjatusti. Kurssi päättyy avoimeen ”loppukonferenssiin”, jossa opiskelijat pitävät intersektionaalisuutta omiin tutkimusintresseihinsä soveltavan esitelmän. Loppuseminaarissa kommentoidut esitelmät laajennetaan esseiksi ja palautetaan opettajalle. Kurssin tarkoituksena on yhtäältä kehittää opiskelijan kykyä analysoida teoreettisia tekstejä ja tukea hänen opinnäyteprosessiaan sekä toisaalta tutustuttaa opiskelijaa tutkijan työhön. Kurssi on vaativa, ja se edellyttää läsnäoloa tapaamisissa sekä sitoutunutta työskentelyä

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeet (max 250 sanaa) lähetetään Kaisa Ilmoselle (kailmo(at)utu.fi) 12.10. 2016 mennessä. Valituille ilmoitetaan kurssille pääsystä ma 17.10.2016. Seminaari on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on tekeillä tai suunnitteilla jokin intersektionaalisuutta hyödyntävä laajempi opintosuoritus, esim. pro gradu. Valinnassa etusijalla ovat yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat

Vastaava opettaja

Kaisa Ilmonen

Opetus

24.10.2016 – 12.12.2016
Ryhmäopetus
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 16.00-18.00, Seminaarihuone 223

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Käy myös suoritukseksi kohtaan A7 Valinnaisopinnot.