Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KEMI6109 Fysikaalinen kemia I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kemia
Kemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu makroskooppisten (aistein havaittavien) systeemien kokemuspohjaisiin teorioihin: kemialliseen termodynamiikkaan, sähkökemiaan, ja kinetiikkaan. Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt ja tavallisimmat systeemien kuvaamiseen käytettävät tilanmuuttujat ja -funktiot, ja osaa laskea tilanfunktioiden muutoksia erilaisissa systeemin kokemissa termodynaamisissa prosesseissa (kuten paineen ja lämpötilan muutokset, ja kemialliset reaktiot). Opiskelija tietää muutoksen spontaanisuuden ja termodynaamisen tasapainon ehdot ja osaa soveltaa niitä mm. olomuodonmuutosten ja kemiallisten reaktioiden tarkasteluun.

Vastaava opettaja

Henri Kivelä

Opetus

10.1.2017 – 12.4.2017
Luento-opetus 40 t
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, ARC 1
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 8-10, ARC 1
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 8-10, ARC 1
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 8-10, ARC 1
Harjoitukset 10 t
Demot
Ryhmä 1 ja ryhmä 2
Ke 1.2.2017 klo 16-18, Arc1
Ke 15.2.2017 klo 16-18, Arc1
Ke 8.3.2017 klo 16-18, Edu1, Educarium
Ke 22.3.2017 klo 16-18, Arc1
Ke 12.4.2017 klo 16-18, Arc1

Arviointi

Numerolla 0-5.