Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ROKL1639 AO4.1/KPE8 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää erityispedagogiikan tieteenalan sekä erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvo- ja säädöspohjan ja osaa käyttää tieteenalan keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen säädökset lapsen kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tukemisesta sekä oppilashuollosta.
Hän osaa tarkastella ja arvioida lapsen hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen haasteita yksilöllisten tekijöiden, ympäristötekijöiden ja vuorovaikutuksen näkökulmasta ja kykenee huomioimaan niitä omassa opetus- ja kasvatustehtävässään.
Opiskelija kykenee erittelemään inklusiivisesti toimivan oppijayhteisön periaatteita. Hän osaa kuvailla ja jäsentää perhekeskeisen yhteistyön keskeisiä piirteitä sekä tunnistaa opettajan roolin moniammatillisen yhteisyön verkostossa.

Vastaava opettaja

Neitola Marita

Opettaja

Huhtanen Kristiina

Opetus

5.10.2016 – 29.11.2016
Luento-opetus 16 t
KS2, ks2/TSpää, LOK2, LT2
Ke 5.10.2016 klo 15.15-19.00, Toivo Laurilehto -sali
Ke 19.10.2016 klo 16.00-19.00, Toivo Laurilehto -sali
Ti 25.10.2016 klo 8.00-10.00, Toivo Laurilehto -sali
Ke 2.11.2016 klo 15.15-18.00, Toivo Laurilehto -sali
Ti 8.11.2016 klo 8.00-10.00, Toivo Laurilehto -sali
Ti 29.11.2016 klo 10.00-12.00, Toivo Laurilehto -sali, J.Vuorenpää -sali, Tentti
Ryhmäopetus 4 t
KS2a,b
To 27.10.2016 klo 13.15-17.00, Päärak. 116
Ke 2.11.2016 klo 8.00-10.00, Päärak. 116
KS2/TSpääaineop.
To 27.10.2016 klo 15.15-17.00, Päärak. 116
Ma 31.10.2016 klo 10.00-12.00, Päärak. 116
LOK2a
Ti 22.11.2016 klo 13.15-17.00, Päärak. 116
LOK2b
To 24.11.2016 klo 13.15-17.00, Päärak. 116
LOK2c
Ma 21.11.2016 klo 8.00-12.00, Päärak. 116
LOK2f
Ma 21.11.2016 klo 13.15-17.00, Päärak. 116
LT2a
To 27.10.2016 klo 17.00-19.00, Päärak. 116
Ma 31.10.2016 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
LT2b
Ti 25.10.2016 klo 15.15-17.00, Päärak. 116
Ti 1.11.2016 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
LT2c
Ti 25.10.2016 klo 13.15-15.00, Päärak. 116
Ti 1.11.2016 klo 8.00-10.00, Päärak. 116
Itsenäinen työskentely 87 t