Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LUKI1116 A2.B. Kirjoittamisen ulottuvuudet/Taideteoksista kirjoittaminen 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Luova kirjoittaminen
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kuudesta luennosta, kuudesta harjoituskerrasta sekä Taideakatemialla järjestettävästä työpajaviikosta.

Kohderyhmä: Luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Harjoituskerrat on rajattu Turun yliopiston luovan kirjoittamisen erityisalat-kurssin opiskelijoille sekä kuudelle Turun taideakatemian kuvataiteen opiskelijalle.  

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija saa käsityksen taideteoksista kirjoittamisen traditioista ja uusista mahdollisuuksista, tuntee luovan ja journalistisen taiteesta kirjoittamisen perusteita ja pystyy suhteuttamaan oman taiteen tai tutkimuksen alansa kysymyksiä kurssilla oppimaansa. Taideakatemian oppimistavoitteet: opiskelija pystyy sanallistamaan omaa taiteellista työskentelyään ja tarkastelemaan omia työskentelytapojaan suhteessa erilaisiin kirjallisuuden lajeihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Harjoituskerrat: Harjoituskertojen aikana syvennetään ja sovelletaan luentojen teemoja lukumateriaalin, keskustelun ja tunnilla tehtävien harjoitusten avulla. Harjoituskertojen lukemistoon kuuluu taideteosten kuvauksia proosan, lyriikan ja esseistiikan alalta. Harjoituskertojen opetuksesta vastaa Virpi Vairinen.

Työpaja: Työpajaviikon ohjaavat Emilia Karjula ja Eero Merimaa. Työpaja pohjautuu Karjulan väitöskirjan taiteelliseen osioon, joka on Karjulan ja Merimaan yhdessä toteuttama monitaiteinen teos Museion Tarot. Työpajassa etsitään taiteidenvälisiä tapoja inspiroitua tekstin ja kuvan kytköksistä.    

Kurssin laajuus ja suoritustavat:

Luentoja 6 x 1,5 h = 9h

Harjoituskertoja 6 x 2h = 12h

Työpaja 25 h (joustavaa työskentelyä neljän päivän ajan)

3 op oppimispäiväkirja luentojen ja kirjallisuuden pohjalta.

5 op Luennot, harjoituskerrat, kirjallisuus ja

työpajasta syntynyt teos/teksti

essee taideteoksen kuvauksesta (5 vaihtoehtoa), 5 sivua.

Aikataulu

 

vko 6 

tiistai 7.2. kello 15 - 17, luentosali XVII

Luento: Virpi Vairinen: Taideteosten kuvauksesta kirjallisuudessa

keskiviikko 8.2. kello 15–17, E323

Harjoituskerta: Virpi Vairinen


vko 7

tiistai 14.2. kello 15 - 17, luentosali XVII

Luento: Riikka Sandberg: Artist’s statement ja kuvataiteilijan työhön kuuluvat tekstilajit

keskiviikko 15.2. kello 15 - 17, E325

Harjoituskerta. Virpi Vairinen


vko 8

tiistai 21.2. kello 15 - 17, luentosali XVII
Luento: Emilia Karjula: Eläytyvä kirjoittaminen taiteen ja tutkimuksen rajalla

keskiviikko 22.2. kello 15–17, E323

Harjoituskerta: Virpi Vairinen


vko 9
tiistai 28.2.17 kello 15 - 17, luentosali XVII

Luento: Emilia Karjula ja Eero Merimaa; Kuvista ja materiaaleista sanoiksi

keskiviikko 1.3. kello 15–17, E325

Harjoituskerta: Virpi Vairinen  

vko 10

tiistai 7.3. kello 15 - 17, luentosali XVII
Luento: Mari Krappala: Yhteistyössä taiteilijan kanssa kirjoittaminen

keskiviikko 8.3. kello 15–17, E325

Harjoituskerta: Virpi Vairinen  

vko 11 
Museion Tarot –workshop- viikko (ti-pe kello 9-16, Turun taideakatemian tiloissa)

Emilia Karjula ja Eero Merimaa

vko 14 

tiistai 4.4. kello 15 - 17, luentosali XVII

Luento: Sini Mononen:

Taiteen työ esseistiikassa: inspiraatiosta tekstin kehittelyyn

keskiviikko 5.4. kello 15-17, E325
Harjoituskerta: Virpi Vairinen  

 

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia Virpi Vairiselle osoitteeseen virpi.vairinen(at)utu.fi. Ilmoittautumisaika on 15.12.2016-15.1.2017. Kurssille mahtuu 10 ensimmäistä mukaan ilmoittautunutta. Etusijalla ovat luovan kirjoittamisen opiskelijat, joilta puuttuu suoritus Kirjoittamisen erityisalat -kohdasta.

Vastaavat opettajat

Virpi Vairinen
Emilia Karjula
Eero Merimaa

Opetus

7.2.2017 – 4.4.2017

Arviointi

Numerolla 0-5.