Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TALS1007 A.8 / S.5 Kohti kuntavaaleja 3–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto
Taloussosiologia
Sosiaalitieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisten eduskuntapuolueiden historian päälinjat, pystyy tunnistamaan jäsen- ja kannattajakuntien taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita sekä puolueisiin kytkeytyviä taloudellisia ja sosiaalisia verkostoja ja näihin vaikuttavia intressejä. Kurssilla oppimansa avulla opiskelija pystyy myös paremmin tulkitsemaan ja ymmärtämään eri puolueiden politiikan sisältöjä.

Yleiskuvaus

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan suomalaisten poliittisten puolueiden historiaan, kannattajiin, jäsenistöön sekä puolueisiin kytkeytyviin intresseihin ja verkostoihin. Kukin luento alkaa tiiviillä historiallisella katsauksella, jonka jälkeen puolueiden kannattajia ja jäseniä tarkastellaan juuri kerättyjen Poliittiset kuplat -hankkeen kyselyaineistojen avulla. Lisäksi kurssilla tarkastellaan kunkin puolueen sosiaalisen median verkostoja.  Kullakin luentokerralla käsitellään pääasiassa yhtä kuudesta suurimmasta eduskuntapuolueesta. Kurssi päättyy juuri ennen kuntavaaleja järjestettävään laajaan paneelikeskusteluun, jonne on kutsuttu edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta. Kurssi toteutetaan tässä muodossa vain tänä vuonna.

Vastaavat opettajat

Arttu Saarinen
arttu.saarinen(at)utu.fi
Erkka Railo
erkmat[ät]utu.fi
Sini Ruohonen
siparu[ät]utu.fi
Jenni Karimäki
jenkar[ät]utu.fi

Opetus

Luento-opetus 16 t
Ti 7.3.2017 - 28.3.2017 viikoittain klo 12-14, PUB2
To 9.3.2017 klo 12-14, PUB2
To 23.3.2017 klo 12-14, PUB2
Pe 24.3.2017 klo 12-14, PUB2
To 30.3.2017 klo 12-14, PUB1

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan taloussosiologian oppiaineen ja eduskuntatutkimuksen keskuksen yhteistyönä. Luentoja on yhteensä 16 tuntia, lisäksi tehdään oppimispäiväkirja ja essee. Sosiaalitieteen opiskelijoiden esseen pituus on kuusi sivua ja poliittisen historian opiskelijoiden kahdeksan sivua. Poliittisen historian opiskelijoiden on oppimispäiväkirjassaan ja esseessään hyödynnettävä Rauli Mickelssonin ”Suomen Puolueet” (2015) -kirjaa. Sosiaalitieteilijät saavat kurssista kolme opintopistettä ja poliittisen historian neljä opintopistettä.

Opintojakso korvaa Poliittisen historian aineopintojen kohdan POLH 1050 A 3.2.4. tai POLH 1056 A 3.3.5 ja valtio-opin opinnoissa kohdasta APJ1 neljä opintopistettä eli kirjat Mickelsson ”Suomen puolueet” ja Paloheimo & Raunio (toim.) ”Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä”. Taloussosiologiasta kurssi korvaa A.8 ja S.5 kohdat.