Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAHI2572 A3b/S2b Harjoituskurssi: Teemana väri 4–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Taidehistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa värin käsitteen kytkeytymisen erilaisiin teoreettisiin keskusteluihin ja taidehistorian tutkimusaloihin sekä osaa soveltaa käsitettä harjoitustehtävissä ja esseessä. Opiskelija harjaantuu analysoimaan taideteoksia ja visuaalista kulttuuria valitsemallaan menetelmällä ja tutustuu erilaisten metodien valikoimaan. Hän hallitsee analyyttisen kirjallisen esityksen muodot ja kykenee valikoimaan kuhunkin aihepiiriin sopivat lähestymistavat.

Yleiskuvaus

Harjoituskurssin teemana on väri. Aineopintojen ja syventävien opintojen harjoituskurssit alkavat yhteisellä johdatusjaksolla: luento-opetuksella ja pienimuotoisilla harjoituksilla (3 x 2 tuntia), opettajina ovat ma. professori Tutta Palin ja ma. yliopistonlehtori Johanna Frigård. Opiskelijoiden esseet käsitellään kahdessa pienryhmässä, joista Johanna Frigård vetää aineopintojen ja Tutta Palin syventävien opintojen ryhmän. Opiskelija valitsee itsenäisesti oman esseensä taidehistoriallisen kohteen (esim. taideteos tai kuva, arkkitehtuurikohde, taidekeskustelu), jota tutkii värin käsitteen avulla. Kurssilukemisto toimii analyysin kirjoittamisen tukena.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset (6 tuntia), kurssin moodle-alueella jaettava lukemisto sekä essee (aineopinnoissa 4–5 sivua ja syventävissä 6–7 sivua) ja esseiden käsittely pienryhmässä (8–10 tuntia).

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 1.2. - 21.2.2017.

Opetus

8.3.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Luennot
Ke 8.3.2017 - 22.3.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, V105 Hovi, Artium 1. krs.
Syventävien opintojen ryhmä
Ke 29.3.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, E117 Litzen, Minerva 1. krs.
Aineopintojen ryhmä
Ke 29.3.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, V105 Hovi, Artium 1. krs.
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Harjoituskursseille otetaan yhteensä enintään 30 opiskelijaa (15 aineopintojen ja 15 syventävien opintojen ryhmään). Osallistujien valinnassa huomioidaan opintojen vaihe ja edistyneisyys niin että pääaineopiskelijat ovat etusijalla.