Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MUSI1696 Esittämisen tutkimuksen seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Musiikkitiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yleiskuvaus

Sisältö: Seminaarissa tutustutaan esittämisen tutkimuksen suuntauksiin. Näkökulma on monigenreinen ja -tieteinen. Seminaari alkaa elävän esityksen tutkimukseen liittyvien erityiskysymysten tarkastelulla. Tämän jälkeen käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat mm. improvisaatio, virtuoosisuus, kehollisuus ja vuorovaikutuksellisuus musiikkiesityksessä. Opiskelija laatii seminaarin edetessä yhden referaatin oheislukemistosta valitsemastaan tekstistä sekä pienimuotoisen harjoitustyön/esseen. Opiskelijoiden omat, aiheeseen liittyvät intressit tulevat näin ollen vaikuttamaan seminaarin lopullisiin painopistealueisiin.

Suoritustapa: Seminaarityöskentely ja siihen liittyvä oheiskirjallisuus, referaatti ja harjoitustyö/essee (n. 10-15 s.).

Harjoitustyö/essee voi pitää sisällään esimerkiksi elävän esitystilanteen observointia ja analysointia, äänitteen/videon pohjalta tehtävää esitysanalyysia tai oman muusikkouden reflektointia muusikko-tutkijan näkökulmasta.

Opiskelija voi halutessaan kirjoittaa suppeamman esseen, mikä vaikuttaa kurssista saatavaan opintopistemäärään.

Huom: Harjoitustyön/esseen aihe (vapaavalintainen) saattaa vaikuttaa siihen, mihin opintosuunnitelman kohtaan kurssista on mahdollista saada suoritusmerkintä. Tämä kannattaa pitää mielessä ainakin siinä tapauksessa, että opiskelija haluaa suoritusmerkinnän joko kohtaan A5.a./S2.a. (Populaarimusiikin tutkimus) tai A5.b./S2.b. (Klassisen musiikin tutkimus).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse opettajalle (maorvi@utu.fi) 15.1.2017 mennessä. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä (pääaineopiskelijat etusijalla).

Vastaava opettaja

Marjaana Virtanen
maorvi[ät]utu.fi

Opetus

16.1.2017 – 24.4.2017
Seminaari
Ma 16.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Salonki, Artium 1. krs., Sirkkala

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Ohjelma (alustava)

- 16.1: Esittämisen tutkimus: johdanto

- 23.1: Elävän esityksen tutkimuksen erityiskysymyksiä I: aineiston keruu ja dokumentointi

- 30.1: Elävän esityksen tutkimuksen erityiskysymyksiä II: analyysi

 - 6.2: Improvisaatio ja virtuoosisuus

 - 13.2: Referaatit I (keskustelua oheislukemistosta)

 - 20.2: Referaatit II. Kehollisuus ja soittoeleet

 - [opetusvapaa viikko]

  -6.3: Musiikkiesityksen vuorovaikutuksellisuus

- 13.3.-24.4: Harjoitustyöaiheiden käsittelyä: töiden ohjattua laatimista ja keskustelua aiheista