Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSI1233 S.4 Kvantitatiiviset monimuuttujamenetelmät 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan sekä ymmärtämään että soveltamaan klassisia menetelmiä, joita käytetään kvantitatiivisessa sosiologisessa tutkimuksessa. Keskeiset tavoitteet kurssilla ovat käsitteiden ja menetelmien perusperiaatteiden ymmärtäminen, kvantitatiivisten tutkimuskysymysten analysointi regressiomallien avulla, tulosten kriittinen tulkinta sekä tilastollisten menetelmien oletusten ja rajoituksien ymmärtäminen.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu 16 luennosta (2 luentoa per viikko) sekä 8 harjoituksesta (1 harjoitus per viikko). Luennoissa painotetaan käsitteiden ja periaatteiden ymmärtämistä, kun taas harjoituksissa opiskelija oppii menetelmien soveltamista Stata -ohjelmistolla. Säännöllinen läsnäolo luennoissa on erittäin suositeltavaa asioiden ymmärryksen kehittämistä varten. Harjoituksissa on pakollinen läsnäolo. Kurssilla annetaan säännöllisiä kotitehtäviä.

Vaikka kurssi on melko intensiivinen, se antaa myös konkreettisia taitoja ja mahdollistaa uusia näkökulmia kvantitatiiviseen tutkimukseen!

Kurssiin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kandivaiheen kvantitatiiviset menetelmäkurssit.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu vastaamalla ilmoittautumiskyselyyn 31.1.2017 mennessä (maks. 20 opiskelijaa):

Opetus

Luento-opetus
Ke 8.2.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12-14, Uno Harva -sali
Pe 10.2.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-12, Uno Harva -sali
Harjoitukset
Ma 13.2.2017 - 6.3.2017 viikoittain klo 12-14, PUB408
Ti 14.3.2017 - 21.3.2017 viikoittain klo 14-16, PUB409
Ke 5.4.2017 klo 14-16, PUB408
Ma 10.4.2017 klo 12-14, PUB408

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vaikka tämä kurssi ei edellytä mitään Stata-esitietoja, niitä voi silti hankkia jo etukäteen kurssilta "A.5 Tilasto-ohjelmisto Statan käyttö"!