Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FYGE4062 Eläinfysiologian syventävät harjoitukset 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Fysiologia ja genetiikka
Biologian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin julkaistuista tutkimuksista hankkimaansa ja kurssilla opittua teoriatietämystä koeasetelman suunnittelussa, kokeen suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa.

Yleiskuvaus

vk 9-11 (Päivi Koskinen) Koeasetelman suunnittelu ja kokeen toteutus: Havainnollistetaan ympäristötekijöiden geenitasolle ulottuvia vaikutusmekanismeja, altistetaan C. elegans -sukkulamatoja ympäristöperäisille haju- ja makuaineille, seurataan niiden käyttäytymistä ja stressivasteita, sekä säädellään näitä vasteita RNA-interferenssin ja kemiallisten inhibiittorien avulla.
 
vk 12-15 (Minna Vainio) Vasteen mittaaminen: tutustutaan hormonipitoisuuden mittaamiseen näytteestä kilpailevaan sitoutumiseen perustuvalla menetelmällä, harjoitellaan kemiallisten viestimolekyylien (hormonit, välittäjäaineet) solutason reaktioiden tutkimusmenetelmien tuottaman tiedon analysointia, sekä suunnitellaan ja toteutetaan koejärjestely vasteen mittaamiseksi soluviljelmässä.
 
vk 16 (Tomi Steng) Säätelymekanismien virtuaalinen mallinnus: Suunnitellaan ja toteutetaan Virtual Physiology –ohjelmistolla edellisten aihepiirien tietoja hyväksi käyttäen Patch clamp –tekniikalla suoritettava hermosolujen vastetta ympäristötekijöiden muutokselle selvittävä koejärjestely.

Vastaava opettaja

Minna Vainio
minna.vainio[ät]utu.fi

Opettajat

Tomi Streng
tomi.streng[ät]utu.fi
Päivi Koskinen
paikos[ät]utu.fi

Opetus

27.2.2017 – 21.4.2017
Harjoitukset
Pääasiassa opiskelijoiden kanssa sovittavina aikoina
vk 12 (luennot, alustava)
Ma 20.3.2017 klo 10-12, sh 215
Ti 21.3.2017 klo 8-10, sh 215
Ke 22.3.2017 klo 10-12, sh 215
To 23.3.2017 klo 10-12, sh 215
vk 13 (mikroluokkatyöskentely)
Ma 27.3.2017 klo 10-14, Natura, ATK247
Ti 28.3.2017 klo 8-12, Natura, ATK247
Ke 29.3.2017 klo 8-12, Natura, ATK247

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Töistä laaditaan työselostukset tai vastaavat numeerisesti arvioitavat suoritukset.

Lisätiedot

Kurssi sisältää osia kursseista FYGE5211 Hormonaalisen säätelyn ja solunsisäisen viestinnän mittausmenetelmät ja FYGE5130 Ympäristötekijät transkription säätelijöinä. Vaikka sinulla on suoritus edellä mainitusta opintojaksosta, voit osallistua tälle kurssille, mutta ota yhteyttä suoritustavoista opintoneuvojaan (Tomi Streng). Kurssi FYGE4061 tai vastaavat tiedot on edellytyksenä FYGE4062 Eläinfysiologian syventävät harjoitukset –kurssille osallistumiselle. Ota yhteyttä Tomiin, jos sinulla on tarve suorittaa osa kurssista aiempien tutkintovaatimusten mukaan.