Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DIBT0019 Biotekniikan syventävä laboratoriotyö 1 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Biotekniikka (tekn.ala)
Biokemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee työskentelemään laboratoriossa itsenäisesti ohjaajansa suuntaviivoja noudattaen ja tutustuu tutkimuksen suunnitteluun. Opiskelija kykenee ratkaisemaan käytännön laboratoriotyöskentelyssä ilmeneviä ongelmia ja soveltamaan oppimiaan teoriataitoja käytäntöön. Opiskelija osaa tarkastella omia tutkimustuloksiaan kriittisesti ja tehdä niistä johtopäätöksiä, joiden pohjalta hän osaa suunnitella tutkimusta eteenpäin. Hän osaa raportoida keskeiset tutkimustulokset kirjallisesti suomeksi alan tieteellistä tapaa noudattaen sekä pitää suullisen esityksen saamistaan tuloksista.

Yleiskuvaus

Opittavat työelämätaidot: Kyky oppia ja omaksua uutta nopeasti, ja hallita ajankäyttöä. Analyyttinen ja kriittinen tulosten tarkastelukyky sekä ongelmaratkaisukyky. Suullinen ja kirjallinen viestintätaito.

Vastaava opettaja

Ari Lehmusvuori

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Aika valittavissa, ilmoittautuminen yliopisto-opettajalle (DI)

Ma - pe klo 8 - 17 BioCity